Investovat lze i do veterinárních klinik, s ročním zhodnocením nad 7 procent