;

Téma dotace: Potřebujete peníze na modernizaci firmy?

Foto zdroj: Pond5.com
Články 13. 05. 2021

Téma dotace: Potřebujete peníze na modernizaci firmy?

Moc dobře víme, že systém dotací je pro většinu lidí i podnikatelů složitý a zorientovat se v něm není jednoduché. V dnešním prvním díle se zaměříme na dotační výzvu s názvem „Digitální podnik, která nabízí podporu malým a středním firmám.

Dotační příležitost v tomto případě umožnila Evropská unie a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), a to v rámci programu OP PIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Mezi způsobilé žadatele se řadí malé a střední podniky, tedy takové, které mají do 249 zaměstnanců. Společnosti žádající o podporu musí své projekty realizovat mimo území hlavního města Prahy. Své žádosti pak můžete odevzdat v období od 2. 8. – 10. 9. 2021. Jedno Identifikační číslo (IČ) umožňuje jen jeden podpořený projekt – jedna firma, jedna žádost.

Na co můžu dotaci dostat?

Cílem dotací je podpořit podniky, které si chtějí pořídit nové služby a zařízení v oblasti informačních a komunikačních technologií. Zjednodušeně řečeno, dostanete příspěvek na software i hardware, který zásadním způsobem změní výrobní postup, a rozšíří tak stávající kapacity podniku, ať už se jedná o rozšíření sortimentu, nebo výrobního objemu. 

Jmenovitě pak výzva zmiňuje 5 konkrétních aspektů, které je ochotna podpořit. V první řadě jde o celkovou digitální transformaci firmy, specifikovanou nákupem nevýrobních technologií, které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Dalšími jsou logistické a skladové technologie, kde se jedná převážně o pořízení robotických autonomních strojů, případně stroje na úklid areálu firmy, NFC technologie, QR čtečky nebo i systémy na sledování zakázek. S tím úzce souvisí další podporovaná aktivita – vnitropodniková konektivita, u které se představivosti meze nekladou. Může jít o vybudování vnitropodnikové sítě, včetně měřící techniky a materiálů, i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu zaměstnanců.

V neposlední řadě podpoří dotační titul kybernetickou bezpečnost podniku, tedy pořízení či rozšíření stávajících IT řešení, systémů a zabezpečení, služeb poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti. Na hlídací psy a oplocení se dotace nevztahuje. Dotační příspěvek může být využit i na ERP a operační systémy.

Kolik peněz lze získat? 

Míra dotace bude odvozena od velikosti vašeho podniku, kdy dotace na projekt a jednoho žadatele v rámci této výzvy poskytne podporu ve výši minimálně 1 milionu korun a maximálně do 10 milionů korun. Malé podniky (do 49 zaměstnanců) mohou být podpořeny do 45 procent způsobilých výdajů, střední podniky (50 až 249 zaměstnanců) pak do 35 procent způsobilých výdajů. Ale co jsou vlastně ty způsobilé výdaje?

Zjednodušeně mluvíme o výdajích, na které byl stanoven účel dotace, z podstaty věci pak investice do dlouhodobého hmotného majetku, investice do dlouhodobého nehmotného majetku, služby poradců a oborových expertů či ostatní neinvestiční výdaje včetně cloudových předplatných. 

Jestli dotaci dostanete, nebo ne, bude posouzeno podle doloženého tržního potenciálu pro poskytování outsourcingu služeb, připravenosti žadatele (tedy vás) k projektu, věcné náplně a realisticky nastaveného rozpočtu. Roli hraje i čas podání žádosti, kde se nabízí známé české přísloví: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“

V případě zájmu o získání dotace v rámci tohoto dotačního programu se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře a my vám rádi se vším poradíme.

Autor: Tomáš Vrána

Další články