Testování na zvířatech není naší jedinou možností – ani tou nejúčinnější

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Life 25. 12. 2022

Testování na zvířatech není naší jedinou možností – ani tou nejúčinnější

Někteří tvrdí, že přínosy testování na zvířatech převažují nad etickou stránkou. Jiní, že jde o nemorální praktiku, která není účinná a měla by být zakázána. Se vzrůstajícím počtem alternativ, na kterých se dá testovat, zvětšuje se i ta část společnosti, která se proti testování staví. A Česká republika je jednou ze zemí, která to dává nejvíc vědět. O alternativách k testování na zvířatech informoval server Open Access Government.

Téměř každý stý Čech podepsal Evropskou občanskou iniciativu (EOI) Za pokusy bez zvířat. Ta celkově získala 1 413 383 podpisů, které jsou nyní ve fázi ověřování. Je tak velmi pravděpodobné, že se EOI zařadí k zatím pouze šesti úspěšným iniciativám vůbec. Potřeba je totiž 1 milion podpisů, přičemž je častou skutečností, že přibližně 300 tisíc z nich je vyhodnoceno jako neplatné. Velký podíl na celkovém počtu podpisů mají Češi – ti shromáždili 103 495 podpisů, což až 7× překročilo minimální očekávaný počet získaný v naší zemi.

Klíčem k ukončení testování na zvířatech jsou investice do alternativ

S koncem testů a pokusů na zvířatech souhlasí stále více lidí, a to především díky skutečnosti, že se hojně začínají objevovat alternativy, na kterých lze testy provádět. Ty jsou jednak účinnější, levnější, ale i méně frustrující pro lidi. 92 % léčiv, která projdou preklinickými testy, totiž v současnosti selže právě při klinických studiích na lidech. Podle serveru Animal Matters navíc náklady na tento způsob testování ve Spojených státech každoročně překračují 16 miliard dolarů a čas od začátku testování léčiva po jeho dodání na trh se pohybuje až kolem deseti let. Kvůli nepřehlédnutelným strukturálním a fyziologickým rozdílům totiž nemohou být údaje z testů na zvířatech spolehlivým základem pro předpověď účinku na člověka. Dokonce i rozdíly mezi samotnými lidmi ztěžují zavádění nových léků, proto se těžiště medicíny přesouvá směrem k individuálnímu pacientovi.

Proč je tedy jen v Evropě ročně využíváno více než 10 milionů zvířat k testování? Jde především o nedostatek důvěry v méně známé metody, pomalé zavádění regulačních opatření a nedostatečné financování alternativního způsobu testování. To přitom představuje revoluci jak v medicíně, tak v zacházení se zvířaty.

Alternativy testování jsou zaměřeny na biologii člověka, ne zvířat

Mezi alternativy k testování na zvířatech patří například tkáňové modely, organoidy (miniaturní modely orgánů) či orgány na čipech. Například typ orgánu na čipu známý jako „Liver-Chip“ dokázal odhalit poškození jater vyvolané léky, které testy na zvířatech nezaznamenaly. Téměř všechny typy lidských buněk také mohou být pěstovány v kulturách. To hraje roli například ve výzkumu rakoviny, ledvinových onemocnění nebo AIDS. Velký potenciál mají v tomto směru počítačové systémy. Ty jsou využívány při testování léků a studiu různých onemocnění.

Spolehlivým způsobem testování a výzkumu je také testování na samotné lidské tkáni, která bývá v malém množství a se souhlasem odebírána při operacích, po porodu (placenta) a posmrtně. Příkladem byly úspěšné výzkumy roztroušené sklerózy, které se prováděly na mozkové tkáni zemřelých pacientů, přičemž pokusy na opicích v této oblasti naprosto selhaly,“ uvedla organizace Svoboda zvířat.

Alternativy testování na zvířatech se zaměřují přímo na biologii člověka, což by mělo být v moderní medicíně klíčové. Využívají při tom pokročilé buněčné a výpočetní technologie ke zkoumání nemocí a možné léčby, a mají proto potenciál dodávat bezpečnější a účinnější léky – rychleji a s nižšími náklady. A navíc bez zbytečného utrpení 115 milionů zvířat, která jsou každoročně využívána k testování v laboratořích po celém světě.

Autor: Lenka Hrušková

Další články