Tipy a triky: Na co klást důraz při automatizaci firmy

Zdroj: Pixabay
Články 01. 04. 2021

Tipy a triky: Na co klást důraz při automatizaci firmy

Chcete se řídit průmyslovými trendy a plánujete automatizovat vaši výrobu, ale nevíte, kde začít? Pokud si přejete, aby automatizace byla efektivní, následující rady zveřejněné na webu Robotics and Automation News vám přijdou vhod.

Před deseti lety nikdo ani nesnil o technologiích, které nám jednou umožní optimalizovat a automatizovat celá průmyslová odvětví. Majitelé firem i startupy mohou zefektivnit své procesy zavedením robotických technologií. Automatizace na rozdíl od robotů dokáže ještě k tomu zlepšit vývojový proces v jakémkoli odvětví, její největší vliv přesto stejně vidíme v průmyslu.

V současné době vyžaduje mnoho podniků, továren a dalších výrobních organizací průmyslovou automatizaci. Vzhledem k tomu, že produktivita a výkon jsou největším problémem mnoha výrobců, dostávají se do centra pozornosti inovativní robotická řešení. Většina bezpilotních nástrojů může úspěšně fungovat individuálně a také optimalizovat pracovní prostředí pro technické specialisty, kteří pak nad vším provádějí supervizi.

Co je ale na implementaci automatizačních řešení vzrušující? Kvalitně provádí rutinní úkoly, a tak se inženýři můžou soustředit na plnění náročnějších povinností. Kromě toho jsou roboty dokonalým nástrojem, pokud jde o zvládání rizikových operací.

V případě, že jste se rozhodli implementovat automatizační postupy do svých firemních procesů, následující užitečné tipy by vám mohly v mnohém pomoct.

Začněte s příslušným automatizačním systémem

Nejprve byste měli vědět, že pokud chcete zavést automatizaci do svého průmyslového podniku, musíte být připraveni zaplatit malé jmění! Tento druh inovace není zadarmo. Přeci jen máte v plánu nahradit tradiční stroje a zařízení inovativním moderním systémem.

Je důležité si v rané fázi určit, které nástroje vyžadují upgrade a implementaci IoT zařízení, abyste optimalizovali svou práci a zlepšili výkon celého výrobního podniku.

Je pravidlem, že když se rozhodnete pro automatizaci, strojní zařízení se nenastaví automaticky a musíte provést konkrétní úpravy, které umožní tovární automatizační systémy. Měli byste zvolit nejvhodnější z následujících možností:

  • „Počítačově integrovaná výroba“ je úplná automatizace výrobních, obchodních a vývojových postupů prostřednictvím automatizace, která zahrnuje CAD a CAM, počítačově podporované plánování, časové údaje, výrobu, automatizované přenosové platformy, robotiku a flexibilní strojní systémy.
  • „Programovatelné automatizační platformy“ umožňují přizpůsobení a přeskupení vývojových procesů tak, aby zachytily konfiguraci výstupu a variace. Takové systémy zahrnují strojní zařízení číslicového řízení spuštěné počítačovým programem k navrhování částí různých objektů.
  • „Flexibilní výrobní systémy“ vylepšují funkce programovatelných platforem, aby umožnily přeskupení s omezením nebo bez ztráty času, pokud jde o výrobu.

Vyberte ty správné nástroje

V případě, že chcete váš výrobní proces automatizovat, je dobré se pořádně zamyslet, jaké nástroje k tomu chceme využívat a co je pro nás vhodné. Existují sady nástrojů, které se tradičně využívají k optimalizaci zařízení v průmyslové automatizaci, například:

  • Computer-Aided Design (CAD) používá počítač k vývoji, testování a monitorování řešení. Jakmile inženýři obdrží finální verzi, použijí ji jako aplikaci a doručí ji na počítačově podporovanou výrobní platformu.
  • Když inženýři používají „Computer Numerical Control“ společně s numerical control, umožňuje to zachovat, opravit a revidovat kódované programy pro zpracování dílů v případě, že se objeví nějaké chyby. Tento nástroj umožňuje navrhování dílčích programů, počínaje instalačním řetězcem nebo přípravou určitých zařízení k provádění kroků, které jsou poté zaznamenány systémem v kódu.
  • Programovatelný logický automat sjednocuje a synchronizuje přenosy ze sledovacích zařízení s provozními mechanismy instrukcí a poskytuje tak uživatelsky přístupné zdroje pro vytváření a monitorování úkolů a procesů.

Nezapomeňte na fázi testování

Pokud připravíte svoji automatizační strategii pro výrobní proces, stěžejním krokem před počátečním spuštěním je rozhodně „testrun“, tedy zkušební provoz. Testování poskytuje firemním specialistům příležitost analyzovat výkon strategie automatizace s reálným procesem v režimu a v reálném čase.

Když obdržíte výsledky testovacího řešení, buďte připraveni odpovídajícím způsobem integrovat všechny potřebné optimalizace. Měli byste analyzovat a objektivně vyhodnotit výsledky. Zvážit, které procesy pak doopravdy vyžadují automatizaci, a také scénáře, kde změna není nutná.

Ideální je, když máte možnost zapojit ty správné dodavatele, kteří vás budou podporovat při vytváření funkční automatizované strategie týkající se dalších kroků po testování.

Takové partnerství s příslušnými zúčastněnými stranami zaručí, že uvidíte všechny nesrovnalosti v testování a původním prostředí a správně implementujete automatizační proces.

Udržujte proces automatizace

Mnoho majitelů malých podniků a začínajících podnikatelů si myslí, že jakmile implementujete automatizaci, nebudou již zapotřebí žádná další vylepšení. To je ovšem chyba. Proces automatizace nikdy nekončí.

Připravte se tedy, že dříve nebo později proces automatizace bude vyžadovat úpravy, a měli byste vědět, jak tyto změny zvládnout. Vaším úkolem je vyhodnotit vliv jakékoli změny v samotném procesu nebo jiných systémech a vyvinout strategii, jak se s tím vyrovnat.

Další články