Tomáš Prouza: Od ledna jsou Češi více chráněni před energošmejdy

Zdroj: SOCR ČR
Komentáře 08. 01. 2022

Tomáš Prouza: Od ledna jsou Češi více chráněni před energošmejdy

Zákazníci energetických společností mohou od ledna těžit z výrazného posílení svých práv. Budou moci mnohem jednodušeji vypovědět nevýhodné smlouvy, zákon zruší často zneužívané neomezené plné moci a zavede zákaz smluv na dobu určitou delší než 36 měsíců, říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a viceprezident Hospodářské komory ČR.

Po více než třech letech příprav, vyjednávání a legislativního procesu konečně začala od 1. ledna platit novela energetického zákona. Zákon zakáže nejčastější nekalé praktiky, o půl roku později začne vznikat registr zprostředkovatelů, aby šlo dohledat, kdo podepsal se zákazníkem konkrétní smlouvu, a stát měl konečně možnost z trhu dostat ty zprostředkovatele, kteří poškozují své klienty.

Jaké důležité změny pro spotřebitele nastávají od ledna 2022?

Zákon poprvé jasně definuje, kdo je to zprostředkovatel a za jakých podmínek může vykonávat svou činnost. Každý zprostředkovatel bude od ledna muset spotřebitele informovat, že s ním jedná jako zprostředkovatel, prokázat se osvědčením a sdělit mu svou totožnost, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, a registrační číslo. Smyslem je zabránit dosavadní běžné praxi, kdy se energošmejdi vydávali za zaměstnance dodavatelů nebo úřadů a nebylo možno zjistit, kdo zákazníkovi vnutil nevýhodnou smlouvu.

Zprostředkovatel musí vždy dát přednost zájmu klienta před zájmem svým (obvykle zájmem na získání vyšší provize).

Bez postihu je možné od ledna vypovědět smlouvy sjednané na dobu určitou, které se až dosud automaticky prodlužovaly, pokud je spotřebitel včas nestihl vypovědět.

Nově bude každá smlouva uzavřená na dobu určitou po 36 měsících považována za smlouvu na dobu neurčitou, což usnadní její vypovězení. Zákazník tedy bude mít jistotu, že se může ze smlouvy na dobu určitou vyvázat nejpozději po třech letech. U neseriózních dodavatelů bylo často zvykem uzavírat smlouvy na neúměrně dlouhou dobu, například na pět nebo deset let, a za předčasné ukončení účtovat vysoké sankce.

Bez postihu bude možné vypovědět smlouvu i v případě, kdy spotřebiteli zaniklo vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu (například nemovitost prodal nebo se přestěhoval).

Spotřebitel může nově bez hrozby sankce vypovědět i zprostředkovatelské smlouvy a plné moci. Platí to i v případech, kdy je spotřebitel uzavřel ještě předtím, než novela vstoupila v platnost.

Ze zákona zaniknou plné moci s neomezenou platností, které energošmejdi často zneužívali k přesouvání zákazníků k různým dodavatelům a opakovanému inkasování provizí.

Energošmejdi rozhodně nezmizí

Navzdory významnému posílení spotřebitelských práv důrazně varujeme spotřebitele, aby nepolevili v ostražitosti. V souvislosti s ukončením činnosti několika obchodníků včetně skupiny Bohemia Energy letos na podzim, kdy si musel nového dodavatele najít téměř milion zákazníků, zintenzivnili energošmejdi svou nekalou činnost.

Prudký růst cen energií a situace po pádu Bohemia Energy přivedly tisíce lidí na hranici energetické chudoby. Ačkoli institut dodavatele poslední instance zafungoval a nikdo z více než 900 tisíc zákazníků neskončil ze dne na den bez elektřinu a plynu, ukázaly se některé slabiny současného energetického zákona a systému sociálních podpor. Stát by měl jasně stanovit, kdo bude považován za zvláště zranitelného zákazníka, a upravit sociální systém tak, aby se lidé postižení energetickou chudobou nedostali do dluhové pasti.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články