Trh se servisními roboty dosáhne v příštím roce na 30 miliard dolarů

Zdroj: Humanrobo, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (ilustrační foto)
Články 16. 04. 2021

Trh se servisními roboty dosáhne v příštím roce na 30 miliard dolarů

Na rozdíl od sektoru průmyslové robotiky se servisní roboty v poslední době dočkaly značného růstu poptávky. Můžou za to paradoxně restrikce spojené s koronavirovou pandemií.

Podle britského zpravodajského webu BuyShares.co.uk se dá předpokládat, že celý trh bude i nadále silně růst a do roku 2022 dosáhne tržeb přes 30 miliard dolarů (přibližně 650 miliard korun). To by znamenalo 30procentní nárůst během dvou let.

V posledních letech došlo k prudkému rozvoji užívání servisních robotů. Nabízejí totiž vyšší produktivitu a pohodlí jak v profesním, tak soukromém životě. Celý trh je rozdělen do dvou hlavních segmentů. Komerční roboty se používají k provádění úkolů v průmyslu, jako jsou zdravotnická zařízení a automatizovaná vozidla nasazovaná ve skladech. Mezi přístroji, které se uplatní v soukromém životě, pak najdeme například roboty na vysávání.

Skokový růst

V roce 2018 podle průzkumu společnosti Statista vygeneroval trh se servisními roboty objem prodeje kolem 13,7 miliardy dolarů (přibližně 296 miliard korun). Toto číslo v příštích dvou letech vzrostlo o téměř 70 procent a v roce 2020 dosáhl segment na 23,1 miliardy dolarů (cca 500 miliard korun). Očekává se, že rostoucí poptávka po servisních robotech bude pokračovat i v letošním roce. Hodnota prodeje se přitom meziročně zvýší o dalších 17 procent, tedy na 27 miliard dolarů (584 miliard korun). Koncem roku 2022 by měl trh poskočit o další 3 miliardy dolarů.

Statistiky ukazují, že na trhu se servisní robotikou jsou Spojené státy v popředí s odhadovaným podílem v podobě 10,8 miliardy dolarů (233 miliard korun) v roce 2021. Zaznamenáváme tak prudký nárůst z původních 7,4 miliardy dolarů (160 miliard korun) před pandemií. Předpokládá se, že tento údaj se v roce 2022 vyhoupne na více než 12 miliard dolarů (259 miliard korun).

Asijsko-pacifický region má pak být druhou největší oblastí, objem prodeje zde v roce 2021 dosáhne téměř 7,4 miliardy dolarů, což představuje 20procentní skok za rok. Evropský trh následuje s hodnotou 7,3 miliardy dolarů.

Zdravotnické roboty tvoří třetinu trhu

Většina servisních robotů se podle zjištěných údajů používá v zdravotnickém průmyslu, v letošním roce dle předpokladů vygenerují téměř 9 miliard dolarů, tedy 33 procent z celkové hodnoty prodeje. V příštích dvanácti měsících se toto číslo zvýší na 10 miliard dolarů.

Automatizované technologie mají potenciál být přesnější a flexibilnější než lidští lékaři, díky čemuž je robotická asistovaná chirurgie stále více oblíbenou volbou. Vzhledem k tomu, že jsou imunní vůči infekčním chorobám, byly během pandemie nemoci covid-19 s tímto zaměřením implementovány také lékařské roboty. Mimo jiné začínají být široce používány v diagnostické, rehabilitační a ošetřovatelské péči.

Statistiky ukazují, že USA dominuje na trhu zdravotnických robotů. Očekává se však, že v důsledku stárnutí populace bude v budoucnu nejvýznamnější růst asijsko-tichomořského regionu.

Roboty pro domácí užití se umístily na druhém místě s prodejní hodnotou 6,7 miliardy dolarů v roce 2021. V příštím roce mají dosáhnout na téměř 7,5 miliardy dolarů. Statistiky ukazují, že asijsko-pacifický region je předním trhem pro tento druh zboží. Největší producent, iRobot, má však ústředí ve Spojených státech.

Logistika je vnímána jako nejrychleji rostoucí segment na trhu robotických komerčních služeb. V letošním roce dosáhne objemu prodeje přes 3,9 miliardy dolarů, což je výrazný nárůst z 3,1 miliardy dolarů v roce 2020. Pandemický vzestup eCommerce nadále zvyšuje poptávku po logistických robotech, protože pomáhají automatizovat a optimalizovat všechny operace. To umožňuje vyšší přesnost, nižší náklady a rychlejší dodací lhůty, na kterých eCommerce závisí.

Ze statistik také vyčteme, že celé odvětví logistických robotů má nadále růst a do roku 2022 dosáhne tržeb 4,5 miliardy dolarů.

Další články