;

V Austrálii chtějí využívat umělou inteligenci při rozvodech

Články 29. 10. 2020

V Austrálii chtějí využívat umělou inteligenci při rozvodech

Internetové aplikace neslouží přímo k vypořádání se s rozvodem manželství, pomáhají spíše s uspořádáním hmotných statků a vzájemných povinností. A v některých případech poskytují i právní pomoc.

Nejen na druhém konci světa se vlivem častějšího pobytu v izolaci ocitá řada manželství v ohrožení. Australská vláda i z toho důvodu, jak reportuje server TNW, podpořila užívání aplikace Amica. Její uměla inteligence dokáže navrhnout, jak si rozvádějící se páry mohou rozdělit společné peníze nebo majetek. Odpadá přitom řada stresů, které proces „analogové“ rozluky provází.

Podle informací uvedených na webu firmy Amica jejich aplikace „bere v potaz právní principy a aplikuje je na konkrétní okolnosti“. Umělá inteligence totiž pracuje s velkým objemem dat z již proběhlých rozvodů a na základě podobnosti s tou kterou situací navrhuje možná řešení.

Systém rodinného soudnictví je v Austrálii značně přetěžovaný. Výjimečné nejsou ani dlouhé čekací lhůty na jednání, otevírá se proto široké pole využití umělé inteligence. Nemluvě o tom, že samotný proces se může i značné prodražit, a to až do výše přesahující 200 tisíc australských dolarů (přes 3 miliony korun).

S pomocí aplikace jako Amica dostávají manželské páry nástroj, se kterým dokážou většinu sporných bodů urovnat bez nutné intervence soudu a vyhnou se tak nákladnému řízení. To platí dvojnásob v době koronakrize, kdy se zhoršuje ekonomická situace řady lidí.

Samozřejmě, že možnosti umělé inteligence vypořádávat poměry mezi rozvádějícími se partnery jsou také limitované. Vývojáři Amicy např. upozorňují, že jejich aplikaci není možné využívat v komplikovanějších situacích zahrnujících rodinné násilí.

Totéž platí pro děti. Panují celkem oprávněné obavy, že chladně kalkulující stroj, beroucí v potaz hlavně rodičovskou perspektivu rozvodu, opomene zohlednit hledisko dítěte. Proto je aplikace určena především pro páry, které vypořádávají hlavně peněžní a hmotné záležitosti.

Autor: Petr Pláteník

Další články