V Číně advokáti nemusí zachovávat právo klientů na tajemství

právo