V Kalifornii se budou v roce 2035 prodávat nové vozy jen s nulovými emisemi

Zdroj: Pixabay
Byznys Ekologie 08. 09. 2022

V Kalifornii se budou v roce 2035 prodávat nové vozy jen s nulovými emisemi

Vládní agentura California Air Resources Board (CARB) v posledním srpnovém týdnu schválila průkopnické pravidlo s názvem Advanced Clean Cars II, které zaručí, že se v roce 2035 budou všechny nové vozy (automobily, pickupy a SUV) v Kalifornii prodávat jen s nulovými emisemi. Tím se dosáhne masivního snížení znečištění ovzduší a následně i snížení oteplování klimatu.

Podle CARB toto schválené pravidlo stanoví každoroční plán tak, aby do roku 2035 všechny nové automobily, pickupy a SUV prodávané v Kalifornii byly vozy s nulovými emisemi, včetně plug-in hybridních elektrických vozidel.

Kalifornie je opět celosvětově v čele s nařízením, které stanoví ambiciózní, ale dosažitelné cíle pro prodej vozů s nulovými emisemi (ZEV). Zrychlení počtu těchto vozů na našich silnicích a dálnicích přinese podstatné snížení emisí a znečištění všem obyvatelům Kalifornie, zejména těm, kteří žijí v blízkosti silnic a trpí trvalým znečištěním ovzduší,“ řekla předsedkyně CARB Liane Randolph. „Nařízení zahrnuje průlomové strategie, jak přivést vozy s nulovými emisemi do více komunit, a je podporováno guvernérovým rozpočtem, který poskytuje pobídky k zpřístupnění těchto vozů co nejširšímu počtu ekonomických skupin v Kalifornii, včetně spotřebitelů s nízkými a středními příjmy.“

Mnoho států a národů si stanovilo cíle postupného ukončení prodeje aut se spalovacími motory. Kalifornie schválila nejagresivnější nařízení, které zavádí definitivní mechanismus pro splnění požadovaných prodejů vozidel s nulovými emisemi – ty rok od roku narůstají a vyvrcholí 100% prodejem ZEV v roce 2035. Časová osa je ambiciózní, ale dosažitelná.

Nové nařízení urychluje požadavky, aby výrobci automobilů dodávali každý rok rostoucí počet vozidel s nulovými emisemi. Prodej nových vozů s nulovými emisemi začne v roce 2026 na úrovni 35 %, v roce 2030 se zvýší na 68 % a dosáhne 100 % v roce 2035.

Výhody čistého vzduchu a klimatu

Doprava je v Kalifornii jediným, největším zdrojem emisí globálního oteplování a znečištění ovzduší. Do roku 2037 nařízení přináší 25% snížení znečištění způsobujícího smog z lehkých užitkových vozidel, a tím budou splněny federální normy kvality ovzduší. To je přínosem pro všechny obyvatele Kalifornie, ale zejména pro ekologicky a ekonomicky nejvíce zatížené komunity ve státě podél dálnic a dalších silně rušných dopravních tepen.

Od roku 2026 do roku 2040 bude mít nařízení za následek kumulativní dopady na zdraví v hodnotě téměř 13 miliard dolarů (318,7 miliard korun). Zabrání se tím například 1 290 kardiopulmonálních úmrtí, bude o 460 méně hospitalizací pro kardiovaskulární nebo respirační onemocnění a o 650 méně návštěv astmatiků na pohotovosti.

Nařízení přináší řadu výhod, které rok od roku porostou. Do roku 2030 se prodá o 2,9 milionu nových vozidel na plynový pohon a do roku 2035 to bude o 9,5 milionu méně konvenčních vozidel. V roce 2040 se emise skleníkových plynů z automobilů, pickupů a SUV sníží na polovinu a od roku 2026 do roku 2040 regulace snižuje znečištění způsobené oteplováním klimatu z těchto vozidel v celkovém úhrnu 395 milionů metrických tun. To je ekvivalentní zamezení skleníkových plynů produkovaných spalováním 915 milionů barelů, což je 145 miliard litrů ropy.

Kalifornie a její boj proti znečišťování ovzduší

Doprava je v Kalifornii zodpovědná za přibližně 50 % emisí skleníkových plynů (při zohlednění emisí z výroby paliv) a 80 % látek znečišťujících ovzduší.

Nařízení ACC II je druhou fází programu Advanced Clean Cars Program, původně přijatého CARB v roce 2012. Nařízení bylo navrženo tak, aby sjednotilo požadavky CARB na osobní vozidla, aby splňovala federální standardy kvality ovzduší, a také podpořilo kalifornský statut AB 32 pro vývoj a implementaci programů snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů zpět na úroveň z roku 1990. Což je cíl dosažený v roce 2016 v důsledku řady programů na zmírnění emisí skleníkových plynů.

Nařízení ACC II je hlavním nástrojem ve snaze snížit do roku 2030 skleníkové plyny o dalších 40 % pod úrovně z roku 1990 a zároveň dosáhnout cíle guvernéra Newsoma do roku 2035 ukončit prodej nových osobních vozidel se spalovacími motory. Ukončení prodeje vozidel s emisemi je kritickým prvkem ve snaze státu dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2045 nebo dříve.

Autor: Miroslav Oupic

Další články