;

V roce 2024 už bude roboty využívat 79 milionů domácností

Zdroj: Unsplash
Články 18. 05. 2021

V roce 2024 už bude roboty využívat 79 milionů domácností

S tím, jak prvky umělé inteligence a hlasového ovládání pronikají stále více do běžného života, se připravuje i předpolí pro větší průnik robotiky do našich domovů. Aspoň o tom jsou přesvědčeni experti v analytické společnosti ABI Research.

Jak informuje web IndustryWeek, prostředí chytré domácnosti už s větším provozem robotů do jisté míry i počítá. Na postupně se vyvíjejícím globálním trhu se formují dvě hlavní oblasti: úklidové roboty a sociální roboti. Ty první zatím dominují, i díky snadné integraci do systému chytré domácnosti.

Tradiční funkce spojované hlavně s internetem věcí, jako třeba bezdrátové bezpečnostní kamery, začínají být navíc implementovány také do robotů. Na druhou stranu, největší výzvu pořád představuje hlasové ovládání – jeho rozšíření z ovládání digitálního asistenta i na úkolování robotického pomocníka a komunikaci s ním.

Bez toho, že by se uživatelé s robotem tzv. domluvili, je vlastně nemyslitelné nasazení robotů zaměřených primárně na péči o druhé. „Umělá inteligence a rozpoznávání hlasu jsou dvě součásti chytrých domácnosti, které jsou nezbytné proto, abychom sociální roboty přivedli k životu,“ tvrdí Jonathan Collins z ABI Research.

Pokud se s novou technologií takříkajíc sžijí, mohou to být právě senioři, z jejichž strany vzejde znatelná poptávka po takovýchto řešeních. Lidé s omezenou hybností či v dlouhodobé izolaci více docení asistenta, který na požádání nabídne pomocnou ruku nebo slovo útěchy.

Robotické startupy jako Intuition Robotics nebo Blue Frog Robotics už se na segment trhu označovaný anglicky „Aging-in-place“ nebo „Ambient Assisted Living“ přímo zaměřují. Vyvíjejí totiž zařízení pro seniory začlenitelná do systémů chytré domácnosti.

Zatímco úklidové roboty osvobozují lidi od časově náročných a opakujících se prací, sociální roboti s sebou přinášejí potenciál dalšího rozšíření domácí interakce způsoby, které dalece přesahují pouhé monitorování až do hájemství příbuzenství a socializace,“ uzavírá své úvahy Collins.

Autor: Petr Pláteník

Další články