;

Velký pokrok ve stavebnické robotice a jeho přínos

15. 06. 2020

Velký pokrok ve stavebnické robotice a jeho přínos

V dubnu tohoto roku se v Las Vegas konala největší obchodní výstava v Severní Americe stavební techniky – CONEXPO. Co nás nejvíce zaujalo?

Všude v rozlehlém výstavišti bylo možno vidět chytré stroje. V centru pozornosti byly inovace robotických strojů, od dálkově ovládaných buldozerů a bagrů až po demoliční roboty a autonomní kompaktory. Přitom při poslední výstavě CONEXPO, která se uskutečnila před třemi lety, byly bezobslužné stroje raritou. Automatizační technologie ve stavebnictví prodělala větší vývoj než v jiných odvětvích (například ve výrobě nebo manipulaci s materiálem). Průmysl však dosáhl bodu zlomu a svět stavebnictví hledá inteligentní stroje pro řešení některých svých největších problémů.

Roboti vyřeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Již dlouhodobě čelí stavebnictví nedostatku kvalifikovaných pracovníků, přičemž stovky tisíc pozic zůstávají neobsazené, a to za situace, kdy poptávka po novém bydlení neustále roste. Inteligentní roboti tak přináší ideální řešení této  situace, neboť stavební společnosti pak mohou pracovat rychleji a s méně pracovníky. Díky vyššímu stupni vývoje umělé mohou inteligentní stroje doplnit menší konstrukční týmy, což společnostem umožňuje strategicky využívat omezený počet kvalifikovaných pracovníků. Díky umělé inteligenci ve stavebnictví tak dochází ke zvýšení produktivity výroby.

V Las Vegas se konala největší obchodní výstava v Severní Americe stavební techniky – CONEXPO

Zvýšená produkce však není jediným benefitem. Důležitým, ne-li důležitějším, přínosem je i bezpečnější způsob práce, který roboti přináší. V roce 2018 ve Spojených státech amerických přibližně 20 % všech úmrtí na pracovišti představovala úmrtí právě na staveništích. Tuto skutečnost bezpochyně dokáže ovlivnit dálkově ovládaná robotika, bude-li vykonávat úkoly, které jsou pro lidi nejnebezpečnější (například dálkově ovládaný buldozer nebo rypadlo ovládané obsluhou z bezpečného místa s dobrou viditelností bude bezpečnější nejen pro samotnou obsluhu tohoto stroje, ale i pro ostatní osoby na stavbě). Přínosem jsou i stroje usnadňující zvedání těžkých předmětů (výtahové roboty) nebo stroje, které místo člověka vykonávají opakující se úkoly, a pomáhají tak předcházet úrazům z únavy a z nepozornosti.

Vývoj robotiky ve stavebnictví tak splňuje to, co od něj lze očekávat, tedy že zvýší nejen efektivitu výstavby, ale i zvýší její bezpečnost. 

Autor: Tomáš Vrána

Další články