;

Z 24 hodin na 60 minut díky digitalizaci výroby

Články 22. 09. 2020

Z 24 hodin na 60 minut díky digitalizaci výroby

Téma digitalizace výroby se stává stále více aktuální. Vlivem koronavirových restrikcí ve výrobním průmyslu mnohé firmy investovaly do automatizace a zlepšení výrobních procesů. Lidský faktor je často více chybový.

Společnost SpoluWorks se specializuje na výrobu vstřikově obráběných komponent pro přední evropské výrobce v oblasti leteckého průmyslu či zdravotnictví. Standardně 24hodinový úkon „vypořádání neshod z výroby“ teď tým kvality díky digitalizaci výrobních procesů stihne do pouhých 60 minut.

Digitální transformace neboli digitalizace a její výhody

Digitalizací rozumíme proces zavádění digitálních technologií do každodenního života, v průmyslu pak hovoříme o aplikaci moderních technologií usnadňujících práci a šetřících čas. Důležité je zvýšení spolehlivosti, opakovatelnosti a flexibility procesů ve výrobních firmách.

Pojem digitální transformace považuji jen za trendy vyjádření Baťovského hesla ‚Lidem myšlení, strojům dřinu‘. V tomto smyslu digitalizované nástroje od lidí přebírají velkou porci nudné dřiny v podobě vykonávání stereotypních administrativních úkonů, při kterých člověk navíc často chybuje,“ vysvětluje Ota Horák, generální ředitel SpoluWorks.

Důležité je používat selský rozum a mít jednoduchá řešení. Doma jsme dnes již také zvyklí využívat moderní technologie zcela přirozeně, stejně by to mělo fungovat i v práci, doplňuje Petr Kubíček, výkonný ředitel společnosti B2A, která se zabývá digitalizací výroby.

Digitalizace v přesném strojírenství – důvěra zákazníků a zájem lidí o práci

Obor přesného strojírenství se oproti mnoha jiným průmyslovým oborům potýká s extra požadavky. Přesnost výroby musí být absolutní a zmetkovitost se netrpí. Digitalizace v tomto odvětví tak nabízí o to větší benefity.

Zajímavé jsou první dvě výhody digitalizace naší výroby. Zvýšená důvěra zákazníků v naši dodavatelskou spolehlivost, kdy například někteří zákazníci z leteckého průmyslu nevyžadovali na začátku spolupráce jinak povinnou certifikaci výrobních procesů, a vedle výrazně zvýšený zájem talentovaných lidí o práci právě v naší firmě,“ navazuje Horák.

Digitalizace za dob korony

Pozastavení provozu společností začátkem pandemie dalo mnohým z nich možnost své podniky modernizovat, případně začít s procesem digitalizace. Díky tomu řada firem předejde dalším případným restrikcím v souvislosti s nemocí covid-19.

Zdroj: B2A

Firma, která se nevyvíjí, už umírá. Koronavirus tuto premisu nepotlačil, ale naopak zdůraznil. Navíc, naši zákazníci požadují, abychom usilovně pracovali na výrazném snížení rizika přerušení výroby v případě zavedení epidemiologických opatření. Ve spolupráci s B2A právě nyní finišujeme s testovací fází systému pro workshop management. Cíl jsme definovali jednoduše: Mistr sedící doma na křesle s iPadem na klíně musí mít k dispozici veškeré potřebné aktuální informace z výroby, zobrazené tak, aby mohl v reálném čase pružně reagovat na aktuální situaci ve výrobě a například měnit pracovní zadání dílenským spolupracovníkům,“ doplňuje Ota Horák.

A kde se očekává největší boom digitalizace? Ve zdravotnictví

Covid-19 výrazně přerovnal priority mnohých výrobních podniků. Z pohledu intenzity zájmu o služby daných společností byly firmy nahrazeny těmi, jejichž výrobky směřují do zdravotnictví.

K vybudování silné pozice v healthcare nám pomohla digitalizace. V tomto oboru jsou totiž snad ještě větší požadavky na spolehlivost, opakovatelnost a dohledatelnost ve výrobních procesech než v letectví. A nejde jen o požadavek zákazníka, jde především o naši vlastní odpovědnost za zdraví pacientů, jimž selhání našich dílů může dále poškodit zdraví,“ říká Ota Horák.

Zdravotnictví má z hlediska digitalizace obrovský potenciál. Bohužel u nás zatím není tak využitý, jak by mohl a jak jej už dnes známe třeba z některých amerických nemocnic. Už totiž zdaleka nejde jen o dokonalé přístroje a precizní software, daleko více už záleží na emocích, skutečném využití pro pacienta a jeho spokojenosti,“ zakončuje Kubíček z B2A.

Autor: Tomáš Vrána

Další články