;

ROZHOVOR: Koronavirus urychluje investice do digitalizace

15. 07. 2020

ROZHOVOR: Koronavirus urychluje investice do digitalizace

Digitální řešení zdejším firmám pomáhají oslovit nové zákazníky na regionálních i globálních trzích, říká Petr Šlajchrt, šéf českého SASu.

Aktuální situace přehodnotila byznys plány mnoha tuzemských firem. O jaké služby mají české společnosti nyní největší zájem?

Letošní složitá situace a ne zcela optimistické výhledy firmy nutí zaměřovat se více na zákazníky, lépe je poznat a na základě toho zefektivňovat interakci s nimi. Největší zájem proto zaznamenáváme u řešení pro customer intelligence, která automatizují celý proces od zpracování dat po chytré rozhodování.

Mnoho firem nyní mluví o posílení IT řešení, která by měla celý pracovní proces zjednodušit, zpřehlednit a vlastně i zlevnit. Není to ale jen určitá vlna? Opravdu to všechny firmy potřebují?

Automatizace je dlouhodobý trend, rozhodně se nejedná o náhlé vzedmutí zájmu, který opět opadne, nebo nějakou dočasnou bublinu. Automatizace vede k zefektivnění, zrychlení a zlevnění procesů. Tímto směrem se potřebují ubírat nejen firmy, ale i veřejná správa.

Jak si vlastně stojí české nebo slovenské podniky s digitalizací jejich provozů v porovnání se zahraničím?

Rok 2020 je mimořádný nejen pro české a slovenské podniky, ale prakticky pro všechny podniky na celém světě. Všichni se potýkají s dopady pandemie COVID-19 a musí hledat nové provozní i obchodní modely. Současná krize podporuje zavádění digitálních nástrojů, které zvyšují produktivitu nebo vůbec umožňují v současné situaci produktivně pracovat. Obecně digitální řešení zdejším firmám pomáhají oslovit nové zákazníky na regionálních i globálních trzích. Pro středoevropské firmy je to obzvlášť důležité, protože velikost domácího trhu omezuje jejich možnosti růstu. Podle odhadů společnosti McKinsey může digitalizace středoevropských a východoevropských firem do roku 2025 vést k růstu HDP až o 200 miliard eur. To samozřejmě posílí globální konkurenceschopnost zdejších ekonomik a povede k růstu životní úrovně obyvatel.

Z jakých odvětví je aktuálně největší poptávka po vašich řešeních?

O naše řešení se v současné době nejvíce zajímají banky a pojišťovny, ale také společnosti z oblasti retailu, ecommerce, energetické společnosti nebo mediální domy. Firmy z těchto odvětví – a samozřejmě nejen z nich – usilují o získání komplexního pohledu na zákazníka spojením dat z digitálních kanálů s daty z tradičních zdrojů. Ten potom slouží jako základ pro prediktivní marketingovou analýzu a kontextově podloženou interakci se zákazníkem v reálném čase. Jinými slovy, firma je schopná každému zákazníkovi ve správný okamžik správným způsobem předložit atraktivní nabídku. Jde o to, že každý styčný bod na cestě zákazníka představuje příležitost k personalizované interakci a každá taková interakce přispívá k budování vztahu zákazníka ke značce.

A proč právě tato odvětví?

Protože jsou to odvětví s velkým množstvím klientů, kteří očekávají, že jim firma rozumí a nabídne jim právě to, co v danou chvíli potřebují, ať finanční službu, informace, nebo zábavu. Důležitou roli zde hraje posilování důvěry klienta a řízení jeho očekávání. Pokud na to půjde firma správně, dosáhne vyšší spokojenosti svých zákazníků, kteří budou považovat její produkty, služby nebo informace za užitečné, spolehlivé a důvěryhodné. V dnešním prostředí, kde získání zákazníka a zachování jeho přízně závisí na reputaci firmy, je z hlediska úspěchu na trhu zcela zásadní usilovat o přívětivou a komfortní zákaznickou zkušenost, která vždy a ve všech ohledech naplní zákazníkova očekávání.

Čeští podnikatelé nyní budou kvůli koronaviru obezřetní ohledně dalších nezbytných investic do svých podniků. Jak byste jim tuto jejich řekněme vyčkávací pozici rozmluvili? 

Nepozorujeme, že by naši zákazníci vyčkávali. Celá koronavirová krize naopak spíše urychlila investice do digitálních technologií a nástrojů pro automatizaci, obzvlášť v oblasti zákaznické zkušenosti.

V celé společnosti se nyní řeší, které výrobky a služby zlevní nebo naopak zdraží. Jak se koronavirus dotkl trhu IT? Půjdou i zde ceny nabízených služeb dolů? Nebo naopak nahoru? A o kolik procent?

V tuto chvíli ceny zůstávají stejné. Naopak například využití nových ověřených technologií typu umělé inteligence nebo cloud computingu mohou služby klientům cenově přiblížit díky možnosti přizpůsobení rozsahu skutečným potřebám.

Autor: Jiří Böhm

Další rozhovory