;

Američané našli způsob, jak vyrobit vodík ze zbytků jídla snadněji pomocí kvasnic

Ekologie Technologie 13. 01. 2020

Američané našli způsob, jak vyrobit vodík ze zbytků jídla snadněji pomocí kvasnic

Vědci z americké Purdue University vyvinuli a ověřili metodu, jak pomocí kvasnic zefektivnit výrobu vodíku z potravinového odpadu.

Každý rok se v celém světě vyhodí do odpadu třetina jídla, což odpovídá 1,3 miliardy tun potravin. V rámci EU vyplýtváme ročně více než 88 milionů tun potravin a průměrný Čech ročně vyhodí 200 kg jídla. Nespotřebované potraviny je samozřejmě možné věnovat potřebným, ovšem lze je také využít na výrobu vodíku.

Vědci z americké univerzity Purdue (West Lafayette, Indiana) vyvinuli způsob, jak zefektivnit výrobu vodíku ze zbytků jídla s využitím kvasnic. Do nynějška se vodík z potravin vyráběl bakteriálním rozkladem zbytků potravin. Tento způsob však jednak vyžaduje složitou úpravu suroviny, a jednak výroba vodíku tímto způsobem probíhá poměrně pomalu. Nová metoda nevyžaduje složitou přípravu, neboť a zbytky potravin se nejprve rozkládají působením kvasnic.

„Naším cílem bylo vymyslet jednoduchý způsob, jak z nejrůznějšího potravinového odpadu vytvořit zdroj čisté energie,“ uvádí Robert Kramer, profesor fyziky na Purdue University Northwest a ředitel tamního univerzitního centra pro energetickou efektivnost a spolehlivost. „Náš postup v zásadě umožňuje uživateli nasbíraný potravinový odpad nadrtit, vložit jej do reaktoru a během 18–24 hodin vyrábět vodík. Touto metodou se vodík navíc uvolňuje mnohem rychleji než u ostatních způsobů,“ dodává profesor.

Kramer a jeho tým technologii důkladně prověřili v řadě testů s různými kmeny kvasinek. Nový systém by mohl zvýšit efektivnost výroby vodíku ze zbytků potravin oproti stávajícím postupům o 20–25 %. Podle profesora Kramera lze tuto technologii snadno v rámci samostatného energetického zdroje zkombinovat se solární termální technologií. Výroba vodíků pomocí kvasnic prý není nijak nebezpečná a nehrozí při ní žádné riziko výbuchu.

Autor: Petr Bílek

Další články