Až 1800 Čechům ročně musí být poskytnuta první pomoc

Zdroj: Pixabay
Life 09. 09. 2022

Až 1800 Čechům ročně musí být poskytnuta první pomoc

Druhá zářijová sobota je od roku 2000 Světovým dnem první pomoci. Má všechny upozornit na to, že dovednost poskytnout pomoc může – v prvních minutách – rozhodovat o životě a smrti člověka. Informace zveřejnil Český červený kříž (ČČK).

„Největší chybou v poskytování první pomoci je nic nedělat,“ řekl serveru FocusOn Marek Jukl, prezident ČČK. Češi by proto měli znát základní pravidla při poskytování první pomoci. Zdaleka to totiž není samozřejmé.

První pomoc je potřeba umět i proto, že člověk nikdy neví, kdy takovou dovednost v životě může využít. Náhlé zhoršení zdraví vyžadující poskytnutí první pomoci se odvíjí od celkového zdravotního stavu postiženého. A taková situace může nastat kdykoli a kdekoli.

„Úrazy, při nichž je nutné poskytnout první pomoc, mohou vzniknout při jakýchkoli aktivitách, ať už sportovních, pracovních, při chůzi, nebo v dopravě. V poslední době byl zaznamenán zvýšený počet případů úrazu hlavy u koloběžkářů,“ vysvětluje Marek Jukl.

Samotný Český červený kříž poskytuje každoročně první pomoc 1300 až 1800 osobám. S výukou první pomoci začíná již ve školách a organizacích pracujících s dětmi a mládeží a pokračuje do dospělého věku – ať již základními kurzy, výukou první pomoci zaměstnanců, či kurzy pro zdravotníky na zotavovacích akcích nebo přípravu zdravotnických povolání. Ročně těmito kurzy projde na 50 tisíc lidí.

A je nějaký rozdíl v technikách první pomoci pro děti, dospělé nebo starší lidi? Základní postupy první pomoci jsou pro všechny věkové kategorie shodné, ale zároveň přizpůsobené konstituci postiženého.

„Třeba zevní masáž srdeční se u dospělého provádí oběma rukama, u menších dětí jednou rukou a u batolat dvěma prsty. Stejně tak objem vdechovaného vzduch se při dýchání z úst do úst přizpůsobuje objemu plic postiženého,“ dodává Jukl.

Autor: Jiří Böhm

Další články