;

BOJ S KORONAVIREM: Čeká nás konec práce v kancelářích?

07. 04. 2020

BOJ S KORONAVIREM: Čeká nás konec práce v kancelářích?

Udržení stávajících zákazníků pomocí digitalizace, bezpečnost nebo psychika zaměstnanců – na to vše by se měly nyní firmy zaměřit, myslí si Lukáš Erben ze společnosti Gartner.

Mnoho firem dříve nebo později může současná situace fatálně postihnout. Jaké kroky pro udržení svého byznysu by měly udělat?

Záleží pochopitelně na konkrétní situaci, v níž se daná firma ocitla – tedy nakolik karanténní a další opatření narušily její provoz, dodavatelsko-odběratelské vztahy či cílový trh. První na řadě byla opatření pro zabezpečení provozu s cílem vyhnout se jeho plnému zastavení (úpravy směn, zavedení ochranných pomůcek, dezinfekce pracovišť apod.) nebo převedení pracovníků, u nichž je to možné, na práci na dálku – to řada firem zvládla obdivuhodně rychle a dobře. Další, pro firmy často obtížnější úkol, je udržení dodavatelských řetězců, stávajících zákazníků a zakázek – doporučujeme proto (tam kde je to proveditelné) soustředit se na převedení interakce s obchodními partnery i zákazníky na digitální a samoobslužné kanály – to zahrnuje jednání, prodej, podporu i případné poskytování služeb. Dalšími oblastmi, na které by se měly firmy zaměřit jsou bezpečnost – tedy odpovídající zabezpečení všech změn, které proběhly (zejména přístupu k podnikovým informacím či aplikacím na dálku) – a v neposlední řadě též psychika a výkonnost zaměstnanců. Je také na čase revidovat existující plány či scénáře obnovy, případně začít pracovat na nových, aby byl podnik včas připraven na návrat k „normálu“ – jakkoliv dnes nelze s jistotou říci, kdy přesně se tak stane, a nakolik se onen „normál“, ať už z hlediska provozního, obchodního či jiného, bude lišit od doby před pandemií.

Mnoho lidí má strach chodit do práce, na hodně zaměstnanců má současná situaci i špatný vliv z hlediska psychiky. Jak s těmito problémy pracovat?

Analytici doporučují zaměřit se na šest iniciativ: první je vlastní psychická podpora zaměstnanců – včetně aktivního vyhledání těch, kdo potřebují pomoc. Důležitý je též dialog, vzájemné pochopení a možnost vyjádřit a zpracovat negativní emoce. Třetí iniciativa se týká udržení výkonnosti (například zlepšením chápání cílevědomostí práce, kterou zaměstnanci dělají – a jejího významu pro podnik či organizaci). Je též třeba klást důraz na dodržování hodnot podnikové kultury a disciplíny. Pátá iniciativa by se měla týkat vhodných úprav motivačních programů a konečně poslední šestá by se měla zaměřit na přeorientováním volných kapacit na inovaci – například takovou, která příliš nezávisí na peněžních zdrojích, ale může podniku v současné situaci pomoci (procesní, obchodní apod.). Jde o věci na nichž by mělo spolupracovat HR společně s vedením podniku, byznysem, IT a dalšími odděleními.

Co byste poradili samotným manažerům/majitelům firem, kteří nyní řeší budoucnost a sami nevědí, co je vlastně čeká?

Některé země či trhy, například Čína, mohou být ve vývoji a zkušenostech napřed – není proto od věci hledat příklady a zkušenosti odtud. My proto nyní zpracováváme tyto pár týdnů staré zkušenosti a v rámci bezplatných online seminářů, toolkitů, studií a dalšího výzkumu se je snažíme vhodným způsobem zprostředkovat firmám v Evropě či Severní Americe. Online seminář zaměřený na řízení informační a kybernetické bezpečnosti v současné situaci jsme připravili také speciálně pro zákazníky a uživatele v Česku.

Je řešením pro firmy do budoucna více promýšlet své investice do moderních technologií? Více se zaměřit na automatizaci, robotiku, digitalizaci?

Současná situace je jedinečným Overtonovým oknem, které posune řadu věcí rychleji kupředu. Ostatně podobně se tak stalo v případě epidemie SARS roku 2002 v Číně – jakkoliv jsou obě události rozsahem a dopadem nesrovnatelné, byl to okamžik, který v říši středu zásadně posunul segment e-commerce a zrodili se někteří z dnešních gigantů, jako je online tržiště Taobao. Dnes jsme například svědky masového zavádění práce na dálku – a je otázkou, nakolik se například ve znalostní ekonomice po odeznění všech opatření naplno vrátíme k původnímu modelu kancelářské práce, osobních porad, schůzek a jednání a podobně. Koneckonců analytici Gartneru již v minulém roce publikovali studii nazvanou “Konec kancelářských prostor” kde předvídali svým způsobem podobný vývoj i bez tohoto “zásahu vyšší moci”. Současná situace nepochybně povede i k významným posunům ve výrobní sféře, doufejme, že v konečném důsledku směrem či způsobem, který prospěje dotčeným podnikům i celé společnosti.

Autor: Jiří Böhm

Další články