;

Budoucnost není v uzavřených systémech

07. 10. 2020

Budoucnost není v uzavřených systémech

Budou vznikat otevřené ekosystémy, které postupně přeberou roli podnikových systémů. To bude příležitost i pro regionální hráče, říká Lukáš Ontl, vedoucí oddělení inovace a rozvoje produktů společnosti Asseco Solutions.

Mluví se o tom, že technologie jsou už vlastně dané. Znamená to, že celá digitalizace bude v podstatě fungovat na platformách největších hráčů na trhu, jako jsou Microsoft, Google nebo Oracle?

Z globálního hlediska to tak pravděpodobně bude. Nelze vyloučit lokální specifika, ale u všech jmenovaných je možné sledovat zcela jednoznačný posun v tom, jak ICT trh vnímají a jakou roli na něm chtějí hrát. Od původního prodeje softwaru až k prodeji služeb. A ač má třeba Microsoft většina lidí stále spojena s operačním systémem Windows, je portfolio, které dnes nabízí, výrazně různorodé a orientováné znatelně na podniková řešení. Platforma Azure či rozvoj MS 365 mluví samy za sebe.

Týmová spolupráce je fenoménem doby

Čeká nás tedy standardizovaný „ekosystém“, kde se pojede podle určitých mantinelů? Předpokládám, že systém bude muset být otevřený, aby do něj šly integrovat i další aplikace?

Různé typy ekosystémů zde již existují dnes – viz již zmíněný MS 365 či jiné. Ale ano, můj názor je, že budoucnost již není v samostatných a uzavřených systémech. Byť hovoříme o komplexních a v rámci možností (např. Rest API) otevřených systémech. Postupně budou vznikat ekosystémy, které budou tuto roli podnikových systémů přebírat. V tomto případě však nevnímám omezení na top světové hráče, naopak se domnívám, že příležitost je zde i pro regionální společnosti, byť většinově za využití platforem od výše uvedených společností. Aktuálně třeba náš produkt HELIOS Nephrite se z tohoto pohledu řadí spíše do skupiny ERP s „konzervativním“ přístupem. Ale i zde máme zřetelné plány a věříme, že budou trhem přijaty pozitivně.

Jak zásadní je nebo bude pro podniky automatizace/robotizace?

Softwarová i hardwarová automatizace nebo i fyzická robotizace je v řadě odvětví již realitou – situace na trhu práce v České republice i ve světě dává tušit, že rutinní úkoly, které se opakují a mají jasná pravidla a postupy, se vyplatí z lidských zdrojů sejmout a řešit je pomocí stroje. Obecně je ale větší výzvou kolaborativní režim, kdy jednu činnost společně vykonává stroj (nebo i software) s člověkem dohromady. To klade velké nároky na systémy, které musí umět obsloužit jak člověka, tak stroj. Tedy dostatečně datově robustní rozhraní pro komunikaci a příjem dat z robota, tak i dostatečně přehledné rozhraní pro zadávání dat uživatelem. Tedy ano, budoucnost informatiky se bude bezesporu orientovat tímto směrem.

HELIOS Nephrite design
Zdroj: Asseco Solutions

Vy jste relativně nedávno představili nový produkt pojmenovaný Nephrite. Jaký je rozdíl mezi ním a starším Greenem?

Změny lze rozdělit do 3 kategorií: 1) vzhled a ovládání, 2) technologie a 3) funkcionalita. Zjednodušeně lze říct, že jsme se zaměřili na 3 základní oblasti, ve kterých jsme provedli znatelné změny. Jedná se zejména o moderní a inovativní design a ovládání, které připomínají nejpoužívanější kancelářské aplikace a jedná se tak pro každého uživatele o známé a bezpečné prostředí. Fenoménem dnešní doby je zejména týmová spolupráce, na kterou klademe velký důraz – redukce zbytečné administrativy, týmová kooperace a předávání práce, kontrola a vzájemná pomoc. Poslední oblastí, která doznala velkých změn, je celý systém konzumace dat, jejich vizualizace, uspořádání a reporting. Aktuálně finalizujeme road mapu na následující tři roky, v rámci kterých HELIOS Nephrite dozná ještě řadu velmi zajímavých a důležitých vylepšení.

Příležitost k revizi stávajících procesů

Je toto vaše nové řešení vhodné i pro SME, nebo cílíte na velké firmy?

V „tuzemské kotlině“ se rozdíl mezi jednotlivými segmenty často velmi překrývá. Obecně však nadále platí produktová strategie naší společnosti, že pro SME segment je primárně určen produkt HELIOS Orange a pro větší společnosti pak HELIOS Green, resp. nově HELIOS Nephrite. Nadále tedy chceme produktem Nephrite cílit na větší společnosti, které se vyznačují vysokou mírou a komplexitou různorodých procesů, různorodostí a specifičností požadavků, vysokým důrazem na controlling, automatizaci a efektivitu procesů. HELIOS Nephrite však nereprezentuje pouze změnu aplikační, ale také obchodní. Je pravda, že vnímáme vzrůstající potenciál v SME, kde však požadavky na ERP již obecnou nabídku převyšují. Rádi bychom tedy oslovili i tu část trhu, kde byl pro zájemce HELIOS Green finančně nedosažitelný, ale HELIOS Nephrite si klade ambice tuto poptávku vykrýt.

Jak dlouho trvá migrace na toto nové řešení?

Vlastní instalace nového prostředí a migrace z původního HELIOS Green je otázka pouhého jednoho dne. Během toho dojde k převodu všech dat, nastavení zákaznických úprav i zachování napojení na produkty třetích stran.

Na stranu druhou je potřeba říct, že tato změna může pro řadu firem skýtat příležitost pro revizi stávajících procesů, postupů, návyků. Naším cílem není primárně jen změnit produkt, ale naučit uživatele, jak jej lépe a efektivně využívat. Tato reimplementace tak poskytuje možnost naučit se využívat nejen nových možností, ale ověřit, zda a jak správně jsou nastaveny a aplikovány již existující funkcionality. Součástí procesu migrace je také testování, pro které nabízíme podporu v centralizované evidenci testovacích scénářů a vlastního testování včetně vyhodnocení výsledků jednotlivých testů zadávaných přímo uživateli.

Češi jsou konzervativní, nemáte obavy, že se velké části zákazníků nebude chtít migrovat na nový Nephrite?

Ne, nemáme. Samozřejmě nejsme tak naivní, že bychom předpokládali fronty čekatelů. Ano, nejenom Češi, ale obecně celý ERP svět je velmi konzervativní. A čím větší a složitější organizace, tím složitější a „bolestivější“ je proces změny ERP. My jsme ale v tomto směru optimisté a máme k tomu několik důvodů. Jednak jsme procesu migrace kladli vysoký důraz a pro zákazníka by neměl představovat jakékoliv ohrožení provozu. Druhým důvodem je dosavadní zpětná vazba, kterou od klientů máme, a to včetně již realizovaných pilotních migrací.

Autor: Jiří Böhm

Další rozhovory