Boj o EET vrcholí. Vláda ji chce zrušit, část politiků a podnikatelů je proti

Zdroj: Pixabay
Byznys 07. 04. 2022

Boj o EET vrcholí. Vláda ji chce zrušit, část politiků a podnikatelů je proti

O 12 až 13 miliard přijde ročně stát, pokud vypne elektronickou evidenci tržeb (EET), uvedla v Interview ČT24 Alena Schillerová z hnutí ANO. Část podnikatelů navíc tvrdí, že EET napomáhá rychlejší digitalizaci podnikání. Vládní strany a opoziční SPD si ale stojí za svým – EET chtějí definitivně zrušit.

Ve středu 30. 3. 2022 se na půdě Poslanecké sněmovny konal seminář k dobrovolné evidenci tržeb, který pod záštitou Jiřího Hájka (STAN) organizovala Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Českou fintechovou asociací. Kromě poslanců byl silně zastoupen hlas podnikatelů, Hospodářské komory, eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR, zástupců Fintechu, České pošty, ale i zaměstnanců prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů.

Podle diskutujících přineslo zavedení evidence tržeb (EET) profesionalizaci a digitalizaci maloobchodu a pohostinství. Podnikatelé sice museli nakoupit pokladní systémy, ale pro mnohé to bylo impulsem k zavedení dalších změn a digitalizace ve svém podnikání.

Zrušení EET povede ke zmaření miliardové investice ze strany státu

Podnikatelé oceňují „narovnání podnikatelského prostředí“ a možnost se vymezit proti kritice, že nepřispívají férovým dílem k plnění veřejných rozpočtů. Kromě počáteční investice je systém evidence tržeb příliš nezatěžuje, protože je funkční a dodavatelé pokladních systémů jej v maximální míře zautomatizovali. Stejně tak připojení k internetu je dnes nezbytností bez ohledu na evidenci tržeb.

Výhodou pro stát tedy nebyl jen vyšší výběr daní, ale především kvalitní zdroj informací, které jsou výjimečně dostupné prakticky online a umožňují tak sledovat trendy vývoje ekonomiky a efektivně zaměřit daňové kontroly, tj. nezatěžovat poctivější část podnikatelů. Municipality získaly nástroj efektivního cílení lokální podpory podnikatelů.

Proto diskutující během semináře příliš neocenili chystané zrušení EET a souvisejících systémů ke konci roku 2022, čímž by mimo jiné došlo ke zmaření investice v téměř miliardovém řádu na straně státu, ale v řádu ještě větším na straně soukromého sektoru. Alternativou je umožnění dobrovolné evidence tržeb, kdy by stát systém i nadále provozoval, nebo odložení rozhodnutí tak, aby se stihly připravit návrhy na využití systému.

EET by mohla nahradit DET

Vhodnou alternativou může být podle velké části účastníků semináře ponechání stávajících systémů evidence tržeb v provozu a jejich možné využití na dobrovolné bázi, tzv. DET.

Existuje celá řada podnikatelů, kteří chtějí evidovat tržby a hrát fair play. Jsem přesvědčený, že významná část zákazníků si vybere podnik, který např. na dveřích bude mít samolepku o evidenci tržeb, stejně jako preferují podnik, který přijímá karty. Pro podnikatele to tedy může být konkurenční výhoda,“ uvádí Luboš Kastner, podnikatel v pohostinství, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a zároveň člen profesních organizací včetně Českého gastronomického institutu a asociace restauratérů Apron. Dále dodává: „Úplné zrušení evidence tržeb zmaří investici podnikatelů do svých provozů a mnohé vrátí do systému tužka–papír z devadesátých let.“

Česku hrozí, že se podnikatelské prostředí vrátí o dekádu zpět

Členové České fintechové asociace vnímají příležitosti v další digitalizaci, ze které budou těžit jak podnikatelé, tak i spotřebitelé.

Zavedení evidence tržeb zvýšilo přijímání elektronických plateb, což znamená vyšší komfort pro zákazníky. S pozastavením povinnosti tržby evidovat pak mnoho podnikatelů opět přestalo přijímat karty a vracíme se tak o dekádu zpět,“ tvrdí Miroslav Lukeš, předseda představenstva České fintechové asociace a expert na strategii a platby. Vidí ale také celou řadu příležitostí: „Několik fintechů chce podpořit digitalizaci podnikání. Často se nyní diskutuje vznik elektronické účtenky, což přinese další benefit pro zákazníky. Mohla by fungovat na bázi existující infrastruktury evidence tržeb jako jednoho standardu, což by bylo výhodné pro všechny.“

DET zvýší transparentnost podnikání v Česku

Dobrovolná evidence tržeb a elektronická účtenka povedou k vytvoření i dalších příležitostí. Mohla by například vzniknout databáze potravin výhodná pro spotřebitele, dodavatele i maloobchodníky, jak popisuje Marta Nováková, předsedkyně dozorčí rady softwarové firmy U&Sluno a expertka na maloobchod: „Důležitost doplňujících informací narůstá, nejen díky legislativním požadavků, týkající se složení potravin, země původu a energetických hodnot, ale také i rostoucí potřeby na straně spotřebitele být informován o vhodnosti potravin z pohledu zdravotních omezení.“

Podobně vidí situaci i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu: „Evidence tržeb byla silným impulzem pro rozvoj obchodu. Namísto paušálního rušení bychom měli hledat cesty dalšího využití funkčního systému, byť na dobrovolné bázi. Potřebujeme se dívat na nové možnosti rozvoje, a ne se za každou cenu vracet o krok nazpět.“ Zároveň podtrhuje i morální rozměr: „Stát by měl jasně deklarovat, že oceňuje transparentně fungující podnikatele namísto demotivujícího projevování nedůvěry. Měl by zjednodušovat administrativní zátěž.“

Z pohledu státu příležitosti hodnotí Simona Hornochová, daňová expertka s mezinárodními zkušenostmi: „Dobrovolná evidence tržeb by mohla přinést snížení administrativní zátěže pro podnikatele v podobě hlídání výše obratu, předvyplněných formulářů, nižší frekvenci daňových kontrol, které se efektivněji zaměří na neevidující subjekty, nebo třeba posun termínů podání daňového přiznání, jelikož stát by již disponoval potřebnými údaji.“

Schválením zákona o zrušení EET, se dopustí vláda chyby: nebude tak moci zavést DET (dobrovolnou evidenci tržeb), což by byl zcela správný krok s ohledem na digitalizaci společnosti, který DET umožní. Nicméně jsme se ve Fintechu dohodli, že zavedeme vlastní systém pro DET, který umožní digitalizaci rozvíjet zcela svobodně. Stát nepotřebujeme,” řekl Pepe Rafaj, autor konceptu iObčan, který se dlouhodobě zabývá evangelizací a vývojem elektronických plateb.

Co s EET? Nevypínat, ale využít

Konkrétní benefity a využití dobrovolné evidence tržeb může soukromý sektor rozpracovat za předpokladu, když stát bude deklarovat, že nevypne již funkční systém a/nebo vyhodnotí návrh na jeho zrušení s odstupem dalšího roku. To by měla být hozená rukavice a dostatek času na definování benefitů a možností využití již existujícího systému.

Zástupci soukromého sektoru se rovněž shodli, že mohou hledat cesty digitalizace podnikání i bez podpory státu a systému evidence tržeb. Jednotný standard deklarovaný státem, jako dobrovolná evidence tržeb, je však pro významnou akcelerací digitalizace, bez tohoto standardu bude vývoj pomalejší a může se zadrhnout.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články