Emise z automobilů se stále nesnižují. Co nám pomůže?

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Ekologie 03. 02. 2024

Emise z automobilů se stále nesnižují. Co nám pomůže?

Auditoři EU tvrdí, že skutečné emise CO2 z většiny automobilů zatím neklesají. Kde je problém a proč nenastala žádná změna?

Možná i proto, že elektromobily jsou stále velmi drahé. Česká republika by se měla zaměřit více na dobíjecí stanice, které ve městech chybějí. S alarmujícími fakty přichází server Reuters.com.

I přesto, že společnost Pražská energetika má v tuto chvíli ve své síti v provozu více než 660 veřejných dobíjecích stanic, u nichž se může najednou dobíjet až 1 040 elektromobilů, Češi stále preferují spalovací motory.

Osobní automobily patří mezi největší producenty oxidu uhličitého v rámci dopravy v Evropské unii. K celkovým emisím zde přispívají okolo 60,6 %.

Co nám nejvíce škodí?

Podle údajů Evropského parlamentu v roce 2019 převažovaly automobily poháněné naftou (66,7 %), benzín byl na druhém místě s podílem 24,55 %.

V roce 2035 si nový spalovací motor nekoupíte

Elektromobily a hybridní vozy mají nahradit klasické spalovací motory už za pár let. Podle Českého statistického úřadu v roce 2017 bylo v Evropské unie registrováno celkem 262 milionů automobilů. Okolo 2 milionů tvořily elektromobily a hybridní vozy.

Česká republika stále ještě tomuto trendu nepropadla. Ostatní evropské státy najely na vlnu elektorautomobility v mnohem větší míře. Podíl elektromobilů v EU tvořil podle webu elektrickévozy.cz od ledna roku 2023 téměř polovinu nově registrovaných automobilů. Od roku 2017 se ale počty výrazně navyšují. Podle organizace ACEA dochází až ke 43% nárůstu.

Emise neklesají, i když se jezdí na zelenou energii

Emise CO2 z většiny osobních automobilů na silnicích EU jsou stále stejné jako před 12 lety – i přes cíle stanovené v roce 2010 pro nově registrovaná vozidla. To ale ohrožuje evropský zelený program.

Podle Evropské komise by měla Evropská unie snížit emise skleníkových plynů. Požadavek by měl být naplněn do roku 2040. Je to ale reálné?

Nenaplníme jej, dokud budeme stále kupovat automobily se spalovacími motory. „Zelená revoluce v EU může nastat pouze tehdy, když budeme mít mnohem méně znečišťujících vozidel, ale výzva je to obrovská,“ řekl Pietro Russo, člen Evropské kontrolní agentury (ECA). Elektromobily jsou ovšem pro mnoho občanů drahá a nedosažitelná záležitost, nehledě na to, že ve městech chybí nabíjecí stanice.

Chyba v testech

Jak jsou na tom hybridní vozy? Hybridní vozy jsou poháněné elektromotorem i spalovacím motorem. Tím, že potřebují méně paliva, jejich provoz může být levnější. I podle laboratorních testů by měly produkovat mnohem méně emisí, než ve skutečnosti vylučují. To vede k další otázce, zda jsou vhodné ke snížení emisí.

Nejvíc nás ničí doprava

Evropská unie se podílela na snížení emisí skleníkových plynů v mnoha jiných oblastech. Navzdory tomu odvětí dopravy neustále roste a emise stále zatěžují planetu.

Konkrétněji řečeno, za posledních 10 let zůstaly emise u dieselových vozů stabilní, zatímco u benzínových vozů se mírně snížily o 4,6 %, jak uvedla ECA. Agentura také upozornila na to, že pokroky v účinnosti motorů byly vyváženy zvýšením hmotnosti vozidel, a to souvisí zase s rostoucím trendem preference SUV.

Autor: Eva Kaisrová

Další články