Investiční společnosti a depozitáře mají nový nástroj pro dodržování limitů

Zdroj: Arbes Technologies
Byznys 06. 06. 2023

Investiční společnosti a depozitáře mají nový nástroj pro dodržování limitů

Nová aplikace od Arbes Technologies s názvem ARBES Limity monitoruje skladbu fondových portfolií tak, aby byla v souladu se statutem fondu a regulacemi ČNB i ESMA. Umožňuje i on-line kontrolu, zda u konkrétního obchodu hrozí překročení limitů. Nahrazuje dvacet let starý nástroj a vznikla na žádost jedné z největších českých investičních společností.

Limity jsou ukazatele určující maximální hranice pro investování a zároveň jejich dodržování představuje závazek obhospodařovatele vůči investorům nakládat s majetkem ve fondu stanoveným způsobem. Arbes Technologies přináší novou webovou aplikaci ARBES Limity pro monitoring dodržování investičních limitů.

Dva typy výpočtů

Webová aplikace s jednoduchým názvem ARBES Limity je určena jak depozitářům, kde slouží jako podklad pro hlášení o překročení limitů pomocí EOD kontroly limitů do ČNB, tak i investičním společnostem, které si v aplikaci mohou již při samotném zadávání obchodních transakcí ověřit, zda nehrozí překročení stanovených investičních limitů.

„Výpočet on-line limitů si drží aktuální stav portfolia, do něhož jsou promítnuté i hodnoty zatím ještě nezobchodovaných obchodů. Správci portfolií tak mají možnost při zadávání pokynů ve svých obchodních systémech ověřit přes webovou službu, zda by vkládaný obchod mohl některý z limitů překročit či se nachází ve ‚varovném pásmu‘,“ říká David Špinka, Senior Business Consultant ze společnosti Arbes Technologies. Makléři zároveň aplikace znemožňuje zadat i nadlimitní obchod, pakliže rozdíl jiným obchodem nesrovná.

Přívětivé uživatelské rozhraní

„Limity lze velmi příjemně graficky nadefinovat. Po instalaci a školení je klient schopný si sám limity nadefinovat, což může být praktické pro menší obchodníky, kteří pracují s desítkami či nižšími stovkami limitů. V případě depozitářů se jedná například o 1000 jednotlivých limitů, takže pro větší klienty je logičtější volbou si limity koupit jako balíčky,” říká David Špinka.

Modul Limity je v tuto chvíli implementován u několika nejvýznamnějších hráčů na českém investičním trhu. Tento nový modul vznikl na žádost jedné z největších českých investičních společností a vychází z více než dvacetiletých zkušeností Arbes Technologies v této problematice. Nová webová aplikace je postavena na Java a React technologiích. Aplikace má dostatečnou výkonnost pro vykonávání operací potřebných ke splnění všech požadavků vycházejících z dnešní vysoké náročnosti regulace finančních trhů pro penzijní i ostatní typy fondů nezávisle na velikosti portfolia.

Aplikace Limity získává podklady z produkčních systémů pomocí webových služeb, což znamená, že je možné ji připojit i na systémy mimo portfolio Arbes Technologies.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články