Kateřina Hrubešová: Výdaje do reklamy i kvůli Ukrajině příliš nerostou

Zdroj: AKA
Lidé 25. 05. 2023

Kateřina Hrubešová: Výdaje do reklamy i kvůli Ukrajině příliš nerostou

Zpráva o reklamě 2022 přinesla zajímavá zjištění, která však korespondují s děním ve světě a světovými trendy. Nárůst výdajů do reklamy v České republice dosáhl 4,8 procenta, což je méně, než se čekalo. Situaci ale zkomplikovala zejména válka na Ukrajině a ekonomická a energetická krize, říká Kateřina Hrubešová, ředitelka AKA.

Analyzovaná data vycházejí z Aktivačního výzkumu (společný výzkum AKA, ASMEA, ResSOLUTION a Nielsen), z dat o ceníkových cenách reklamního prostoru Ad Intel společnosti Nielsen či Výzkumu oblíbenosti osobností v české reklamě Evropského národního panelu a společnosti ResSOLUTION a dalších podkladů.

Celkový objem komunikačního trhu v Česku nadále roste a v letošním roce je očekávána další akcelerace. Trh marketingové komunikace v ČR dosahuje 136 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 4,8 procenta. Svou velikostí se tak zařazuje do stejné kategorie, jako je rozpočet České republiky na rozvoj dopravní infrastruktury v roce 2023. Marketingová branže poskytuje obživu zhruba 140 tisícům osob, které v komunikaci pracují. 

Pokud jde o budoucí trendy, Asociace komunikačních agentur je vidí v pokračující digitalizaci, nesporně i v umělé inteligenci, v šíření videoobsahu a ve využívání influencerů. Vyšší investice nadále proudí do mediálních kanálů (nárůst o 6 procent oproti roku 2022). Oblast on-line investic rovněž posiluje, což je dáno nejen úsporou nákladů, ale i schopností on-line médií rychleji reagovat na aktuální situaci. 

My se nyní v AKA budeme nadále soustředit na pozici umělé inteligence na komunikačním trhu. Stále vyšší využívání AI je asi největším trendem. Umělá inteligence se používá například k analýze dat, předpovídání chování spotřebitelů i k poskytování personalizovaných doporučení zákazníkům. Důležitost lidského faktoru je však dle nás dále nezbytná, a to se budeme snažit sdělit všem, kdo se v oblasti komunikace pohybují.

Před Asociací komunikačních agentur stojí nyní velmi obtížné úkoly. Přesvědčit profesionály o důležitosti vzdělávání, poučit je o výhodách a nevýhodách AI a k tomu nadále plnit i náš hlavní úkol – zastřešovat a koordinovat komunikaci na českém reklamním trhu spíše z pozice gurua a lídra. Zpráva o reklamě, kterou Asociace komunikačních agentur vydává již šestým rokem s realizátorem Nielsen, je momentálně na českém trhu jedinečný a exkluzivní zdroj. Data sbíráme už šest let v řadě a díky tomu disponujeme jedinečným souborem trendů, dat a čísel. Zpráva o reklamě je renomovanou značkou, která je přínosná pro všechny velké hráče v reklamní a marketingové branži.  

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články