Olena Gryniuk: Experti na fintech míří do Prahy

Zdroj: SME Banking Club
Lidé 22. 09. 2022

Olena Gryniuk: Experti na fintech míří do Prahy

Vidíme, že se český bankovní a fintech sektor rozvíjí docela působivě, a navíc je český trh na druhém místě v počtu samotných SME, tedy malých a středních podniků v regionu. Proto proběhne výroční konference SME Banking Club poprvé v České republice, a to 25. listopadu v prostorách Paláce Žofín v Praze, říká Olena Gryniuk, regionální ředitelka SME Banking Clubu pro střední a východní Evropu.

Prozraďte nám více o SME Banking Clubu a vašich každodenních činnostech.

Jako SME Banking Club působíme ve dvou směrech. Prvním z nich je průzkum trhu, kdy provádíme bankovní studie o různých produktech, které banky nabízejí malým a středním podnikům, zejména prostřednictvím digitálních kanálů. Druhým jsou aktivity zaměřené na výměnu znalostí mezi SME bankéři, fintechy a poskytovateli třetích stran a v neposlední řadě rozšiřujeme sítě kontaktů prostřednictvím fyzických akcí a webinářů. Každý rok například pořádáme konferenci CEE SME Banking, během níž se schází celý region střední a východní Evropy.

Co je hlavním cílem SME Banking Clubu?

Především jde o výměnu znalostí a zkušeností, které jsou potřeba pro větší konkurenceschopnost na trhu. Nyní se požadavky malých a středních podniků mění mnohem rychleji než kdykoliv předtím. Při práci na našich studiích si začínám všímat, že zákazníci od bank očekávají poskytování všech základních služeb digitálně. Zákazníci, kteří se ptají „U které banky si mám založit účet?“, nyní očekávají mnohem více. Nesmíme zapomínat, že firemní zákazníci jsou také individuálními zákazníky. Inovace probíhající v oblasti individuálního bankovnictví zvyšují jejich očekávání jako firemních zákazníků. Podnikatele to nutí přemýšlet: „Proč mohu jako individuální zákazník provést převod po telefonu, ale z podnikatelského účtu ne?“ Legislativa v různých zemích bohužel ne vždy umožňuje digitalizaci určitých bankovních procesů. Proto jako SME Banking Club pro malé a střední podniky klademe důraz na výměnu znalostí.

Jaké možnosti vidíte ve spolupráci mezi bankami a fintechy?

Vidíme mnoho možností! Fintechy a startupy mají obecně technickou výhodu a často disponují specializovanými řešeními. Banky jsou obvykle univerzální organizace, které obsluhují všechny segmenty zákazníků. Velká klientská základna je proto jejich hlavní výhodou. A díky spolupráci mohou banky na trh uvádět nové produkty a služby rychleji a získávat tak ještě mnohem více zákazníků, zatímco fintech může svá pokročilá řešení nabídnout velkému počtu zákazníků opravdu rychle. V tom je síla spolupráce. 

Věřím ve spolupráci a domnívám se, že díky ní můžete vždy získat více a nedělat vše jen sám za sebe, pomaleji a pravděpodobně méně efektivním způsobem. Každý by se měl soustředit jen na tu část práce, kterou dělá nejlépe a nejefektivněji. 

V regionu máme několik dobrých příkladů. Firma Dateio z České republiky spolupracuje s mnoha bankami v regionu a pomáhá jim obohacovat data. Komerční banka ve své struktuře před třem i lety vytvořila KB SmartSolutions, jejímž hlavním cílem je spolupráce s fintechy a má celkem zajímavé výsledky s Lemonero, Upvestem nebo Rogerem. Dalším příkladem je český fintech Twisto, který spolupracuje s polskou ING Bank na řešení BNPL pro e-commerce.

Za zmínku stojí také maďarská banka OTP, která byla jednou z prvních bank v regionu, které zahájily spolupráci s platformou CharlieIndia na vytvoření e-fakturace a účetnictví. V Polsku je dále ve spolupráci se startupy a fintechy velmi aktivní BNP Paribas Bank Polska, organizující Office Hours, během kterých mohou startupy bance představovat svá řešení. Doufám však, že v budoucnu uvidíme další a další příklady.

Všechny vaše předchozí konference se konaly v Polsku. Proč jste se ji letos rozhodli uspořádat v České republice?

Jedná se již o osmý ročník konference, který pořádáme, ale v České republice se odehraje poprvé. Jelikož sídlíme v Polsku a polský bankovní a fintech sektor je ve smyslu digitalizace odvětví nejrozvinutější, polské banky chtějí své zkušenosti předávat dál. Vidíme, že se český bankovní a fintech sektor rozvíjí docela působivě, a navíc je český trh na druhém místě v počtu samotných SME zákazníků v regionu. Proto bychom rádi o tomto tématu více mluvili a tentokrát přivezli experty z celého regionu střední a východní Evropy do Prahy.

Jaká jsou hlavní témata letošního ročníku a co bude na nadcházející konferenci výjimečné?

Jedním z hlavních témat bude spolupráce bank a fintechů. Nebudeme se soustředit na diskusi, zda má spolupráce cenu. Samozřejmě, že má! Chceme věnovat pozornost efektivním modelům takové spolupráce. Dalším důležitým tématem budou SME finance – financování malých a středních podniků. Jde o naše stálé téma, jelikož jsou malé a střední podniky v této oblasti stále velmi poddimenzované. Navíc probereme, jak zajistit, aby byla digitální cesta pro firemní zákazníky hladká a zároveň bezpečná.

Za nejlepší digitální řešení pro malé a střední zákazníky v regionu střední a východní Evropy si navíc výherce bude moct odnést krásnou cenu! A tím, že se celá konference bude konat v nádherném Paláci Žofín v samém srdci Prahy, bude letošní zážitek opravdu jedinečný. Zvu tímto všechny zájemce, aby se připojili!

Autor: Lenka Hrušková

Další rozhovory