Po řádění Hamásu celosvětově přibývá útoků na židy

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Politika 15. 11. 2023

Po řádění Hamásu celosvětově přibývá útoků na židy

Teroristické činy ze 7. října a následná válka v Gaze zvedly další vlnu antisemitismu. Nejedná se přitom o nový trend. Informace přinesl web The Conversation.

Když dojde ke konfliktu v Izraeli a Palestině, výsledkem je často nárůst útoků a hrozeb. Studie Agentury Evropské unie pro základní práva z roku 2016 uvádí, že „události na Blízkém východě mohou vyvolávat antisemitské nálady v EU“. Rozbroje na Blízkém východě přitom nevytváří přímo „předsudky vůči židům nebo nenávist k nim“ (jedna z definic antisemitismu), ale oživují již existující negativní postoje části veřejnosti.

Při každém konfliktu

Od hrozivých událostí 7. října hlásí v mnoha zemích policie nebo organizace zabývající se touto problematikou dramatický nárůst počtu antisemitských incidentů. Podle advokační skupiny Anti-Defamation League vzrostl počet antisemitských incidentů v USA za něco málo přes dva týdny po útoku Hamásu o 388 %. Londýnská metropolitní policie 20. října uvedla, že v tomto měsíci došlo ve městě k 1353% nárůstu antisemitských trestných činů ve srovnání se stejným měsícem minulého roku a k 140% nárůstu islamofobních trestných činů.

V průběhu tohoto století vedla každá násilná eskalace izraelsko-palestinského konfliktu k nárůstu antisemitismu v mnoha zemích. Statistiky Service de Protection de la Communauté Juive (Služba na ochranu židovské komunity) ve Francii ukazují, že koncem 90. let 20. století byly antisemitské incidenty na nízké úrovni, dramaticky ale vzrostly na podzim roku 2000, kdy začala druhá intifáda – velké povstání na palestinských okupovaných územích.

Antisemitské incidenty (výhrůžky a nenávistné graffiti) podle údajů stejné organizace vzrostly ve Francii v roce 2014 o 101 % oproti předchozímu roku a násilné činy (fyzické útoky, vandalismus) se zvýšily o 130 %. Měsícem se zdaleka nejvyšším počtem antisemitských činů byl červenec, tedy měsíc, kdy vypukla válka v Gaze. Podobný vzorec pozorujeme i v dalších zemích. Ve Spojeném království zaznamenala organizace Community Security Trust „rekordní počet incidentů páchaných na židech v roce 2014, a to zejména v důsledku nárůstu antisemitismu během konfliktu v Izraeli a Gaze v červenci a srpnu“.

Konspiračním teoriím se daří

Jelikož se Izrael definuje jako „židovský stát“, někteří lidé si zřejmě myslí, že všichni židé, nezávisle na občanství a vztahu k Izraeli, jsou zodpovědní za to, co tato země dělá. To se pojí se škodlivými stereotypy o židovské manipulaci a kontrole mocných institucí, které byly po staletí používány k vyvolávání nálad proti židovskému národu. Média jsou často obviňována z toho, že jsou proizraelská, protože je „ovládají židé“.

Vzhledem k tomu, že jsme svědky prudkého nárůstu konspiračních teorií kolujících po internetu, stojí za zmínku, že historie antisemitismu je jich plná. Myšlenky o židovské manipulaci – rozšířené mezi širšími vrstvami obyvatelstva – lze využít i ve vztahu k izraelsko-palestinskému konfliktu. „Vysvětlují“ takové věci, jako je podpora Izraele ze strany USA a postavení západních médií. Všechny tyto historicky hluboce zakořeněné konspirace a antisemitská přesvědčení živí rozjitřenou atmosféru, v níž se židé mohou cítit ohroženi, ať žijí kdekoli.

Autor: Petr Pláteník

Další články