Spolupráce Creditas s Arbes Technologies nakusuje druhou dekádu

Zdroj: Arbes Technologies
Byznys 29. 11. 2022

Spolupráce Creditas s Arbes Technologies nakusuje druhou dekádu

Před deseti lety, přesně 1. května 2012, došlo ke spuštění produkčního provozu bankovního core systému Arbes OBS (Online Banking System) v Creditasu. O pár let později, kdy již byl Creditas největší nebankovní institucí tohoto typu v České republice, se spustil transformační projekt, jehož cílem bylo získání bankovní licence. Díky systému Arbes OBS od Arbes Technologies bylo možné spustit banku už za 18 měsíců od zahájení projektu. Dodnes zůstává Banka Creditas pro Arbes jednou z nejvýznamnějších instalací bankovního systému.

Bankovní core systémy jsou nepostradatelnou součástí každé bankovní i nebankovní finanční instituce. V bance Creditas hraje core systém Arbes OBS zásadní roli z pohledu bankovních funkčností. Jde o správu žádostí, žadatelů, klientů, ale i produktů, jako jsou běžné a spořicí účty, termínované vklady, platební karty, bankovní záruky, úvěry, nástroje zajištění a platebního styku. Jedním z klíčových prvků v rámci projektu transformace na banku bylo otevření core systému Arbes OBS třetím stranám.

Systém se musí umět přizpůsobit změnám i růstu

Projekt transformace informačních systémů se chystal rok a půl. Při spuštění Banky Creditas 1. ledna 2017 došlo jen za první 2 měsíce k nárůstu počtu klientů o více než 50 %. Banka Creditas v průběhu času rostla organicky. Růstu se musel umět přizpůsobit i její systém. Banka Creditas aktuálně obsluhuje více než 170 000 klientů a systém se průběžně optimalizuje, aby byl schopen zvládat i vyšší stovky tisíc klientů.

Core systém banky je otevřený díky integrační vrstvě ACI (Arbes Core Integration) a umožňuje skutečně jednoduchou integraci jakýchkoli systémů přes API, a to jak synchronně, tak asynchronně. Dodnes je vystavěno 500 API, které pokrývají většinu operací klientů, které provádějí prostřednictvím mobilního nebo internetového bankovnictví, nebo pro potřeby PSD2,“ říká Ondřej Brojír, specialista na bankovní core systémy ze společnosti Arbes Technologies. API dnes využívá oběma směry více než 10 interních systémů banky a jejich počet s růstem banky postupně přibývá.

Arbes byl v rámci transformačních let silným partnerem

V roce 2018 se nabídka Banky Creditas rozšířila o poskytování hypoték společně s implementací decision engine DSS od společnosti Schufa, partnera Arbes Technologies. Jde o flexibilní systém, který je určený pro podporu rozhodování vyhodnocením vstupních dat zákazníka nebo pro vyhodnocení žádosti pomocí nastavených pravidel, skóre a výpočtů. V dubnu 2019 díky Arbes spustila Creditas jako teprve třetí banka na českém trhu okamžité platby při využití integrace na ČNB prostřednictvím ACI. V uplynulém roce banka implementovala řešení PTS (Payment Transaction System) od dceřiné společnosti Crede Experto Praha. Cílem bylo centralizovat procesy a back office pro správu zahraničních a SEPA plateb. „Creditas bereme jako partnera, jehož potřeby se snažíme maximálně chápat a vycházet mu vstříc. Jako seriózní partner se jeho požadavky snažíme splňovat kvalitně a rychle,“ dodává Ondřej Brojír.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články