ROZHOVOR: Robotizace výrobních procesů omezí plýtvání lidským potenciálem