Energetický průmysl věděl o změně klimatu už v 50. letech 20. století. Informace tajil

soud