;

V barcelonských nemocnicích úspěšně odzkoušeli roboty rozvážející jídlo i zdravotnický materiál

Články 28. 09. 2020

V barcelonských nemocnicích úspěšně odzkoušeli roboty rozvážející jídlo i zdravotnický materiál

Omezit kontakt na co nejmenší možnou úroveň patří mezi základní pravidla prevence při vypořádávání se s infekční nemocí. I z toho důvodu nasadili v létě ve 2 španělských zdravotnických zařízeních roboty značky PAL Robotics.

Přeprava materiálu po nemocnici je specifickou formou logistiky, což je oblast, ve které se roboty uplatňují už nějaký čas. Pokud jde ale o zdravotnictví, narážíme na určitá úskalí. V nemocnici na rozdíl od skladů „roboti musí projíždět úzkými chodbami, plnými lidí“, upozorňuje Jordi Pagès, vedoucí oddělení vnitřní logistiky v PAL Robotics.

Jídlo a zdravotnický materiál

Že zrovna ve Španělsku začali během tohoto léta s testováním robotů v nemocničním provozu, není podle serveru Robotics and Automation News vůbec náhodou. Tato země patří totiž mezi ty vůbec nejhůře zasažené pandemií koronaviru. Modely dopravních robotů nazvané TIAGo Delivery a TIAGo Conveyor tak mohou, pokud se osvědčí, zde najít rychlé uplatnění.

Jak už jejich názvy v angličtině napovídají, mají roboty sloužit 2 hlavním účelům: k dopravě táců s jídlem na pokoj pacienta a k přepravě citlivého zdravotnického materiálu. Obě funkce přitom v mnohém překračují nároky, které na nás momentálně klade vypořádávání se s nemocí covid-19.

Situace, kdy léčba pacienta i ohledy na vysokou míru infekčnosti onemocnění si vyžadují zvýšenou obezřetnost, jsou ve zdravotnictví častější, než se nám možná zdá. V takových případech potom robot vybavený pohyblivým dopravníkem schopným umístit tác s jídlem na stůl nebo jiný kus nábytku může být opravdu užitečný.

Přeprava citlivého zdravotnického materiálu, jak jsou léky či krevní vzorky, to už je jiná. Robot vyhovující těmto účelům musí být vybavený sejfem, do kterého mají přistup jen pracovníci disponující přístupovým kódem, potřebným k jeho otevření.

Věnovat se více pacientům

Na základě zkušeností se dvěma absolvovanými testy jsme schopní posoudit potenciál robotů a s jistotou můžeme říct, že přispějí k zlepšení nemocniční logistiky,“ prohlásil Sergio García Redondo, který se v barcelonské městské nemocnici věnuje inovacím.

A dodává: „Umožní nám drasticky omezit nutnost vykonávat stále se opakující úkony bez přidané hodnoty pro pacienta, a zdravotnický personál se tak bude moct více zaměřit přímo na pacienta.“

Autor: Petr Pláteník

Další články