;

Ve vedení firem by měli být lidé se zkušeností z IT, shodují se vrcholní manažeři

Články 03. 08. 2020

Ve vedení firem by měli být lidé se zkušeností z IT, shodují se vrcholní manažeři

Průzkum, který si mezi lidmi na řídicích pozicích nechala v první polovině roku zpracovat společnost VMware, ukázal, že povýšení členů IT týmu do vedoucích rolí znamená zásadní přínos pro celý podnik.

Tato zjištění přichází v době závažných otřesů, kdy se potvrzuje, že digitální transformace – tedy změna nebo zdokonalení obchodních modelů pomocí technologií – pomáhá podnikům přizpůsobovat se dynamické situaci na trhu, upravovat obchodní modely a poskytovat zaměstnancům flexibilitu při výkonu práce.

Podniky v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika) zdůrazňují například přínosy modernizovaných aplikací v době pandemie z hlediska zvýšení své výkonnosti a odolnosti. Více než polovina (57 %) respondentů vyzdvihuje roli modernizovaných aplikací v umožnění práce na dálku a více než třetina zmiňuje schopnost průběžně provádět aktualizace v reakci na změny podmínek (39 %) a zajistit spolehlivý provoz systémů (37 %).

Efektivita roste

Podnikoví manažeři dosud nikdy nemuseli řešit tolik změn, takže reálnou výhodu mají ti, kdo jsou dobře obeznámeni s technologiemi a vědí, jak jim mohou aplikace pomoci adaptovat se na libovolné podmínky na trhu a ovlivňovat budoucí výkonnost a odolnost jejich podniků. Tři čtvrtiny podnikových manažerů z celého světa se shodují, že technické znalosti u manažerů vedou k úspěchu,“ říká Ed Hoppitt, ředitel společnosti VMware odpovědný za aplikace a nativně cloudové platformy v regionu EMEA.

Mezi pozitivy polovina (50 %) z dotazovaných manažerů vyzdvihla konkrétně zvýšení efektivity v celém podniku, 42 % uvádí zvýšení obchodní výkonnosti, 40 % spatřuje vyšší inovační potenciál a více než třetina (37 %) lepší zákaznickou zkušenost.

Ed Hoppitt. Zdroj: VMware

Více než tři čtvrtiny (80 %) vývojářů aplikací a IT manažerů v regionu EMEA se domnívají, že bez úspěšné modernizace aplikací nebudou podniky schopné poskytovat nejkvalitnější možnou zákaznickou zkušenost. Totéž zaznívá i ze strany podnikových manažerů, z nichž se více než 80 % domnívá, že zlepšení portfolia aplikací povede ke zlepšení zákaznické zkušenosti, která přímo souvisí s růstem výnosů.

Vývojový skok dopředu

Současná pandemie způsobila, že desetiletá digitální transformace proběhla během několika málo měsíců. Miliony lidí pracují nebo studují z domova, veřejná správa vyvíjí aplikace pro sledování kontaktů v řádu měsíců, banky rozšiřují možnosti obsluhy klientů a výrobci i obchodníci se takřka přes noc začali zabývat zaváděním digitálních platforem,“ přichází se zajímavým postřehem Hoppitt.

Pavel Struhár, vedoucí oddělení IT v české společnosti Aircraft Industries, to vidí obdobně: Podíl informačních technologií ve všech firmách v současnosti neustále roste a jinak tomu nebude. U ředitelů či pracovníků na vedoucích pozicích je a bude nutné, aby měli potřebné znalosti a dovednosti podložené předchozí praxí. Tato praxe je nutná nejen z oboru, který mají řídit, ale také z digitální gramotnosti.

Pokud má firma fungovat, je třeba pracovat s informacemi. Technologický talent na vedoucích pozicích či místech ředitelů je pro firmu velký plus, díky kterému má firma možnost růst zrychlit, zprůhlednit procesy uvnitř firmy a samozřejmě tak se i zvedne schopnost včas zareagovat na požadavky trhu.“

Autor: Tomáš Vrána

Další články