Výzkumný projekt usiluje o větší bezpečnost autonomních vozidel

Zdroj: PxHere
Články 02. 03. 2021

Výzkumný projekt usiluje o větší bezpečnost autonomních vozidel

Funkce komerčních vozidel se každým rokem exponenciálně zdokonalují. A to vyvíjí tlak na pracovní metody i nové postupy v automobilovém průmyslu.

Společnost Semcon je partnerem nového výzkumného projektu financovaného firmou Vinnova. Jeho cílem je vyvinout analytické metody a procesy pro nepřetržitý vývoj bezpečných automatizovaných vozidel.

V dnešní době se už chápe jako zastaralý přístup považovat auto za hotové v momentě, kdy opouští továrnu. Systémy vozidel naopak musí být aktualizovány a postupně vylepšovány s tím, jak se dozvídáme více o tom, jak bezpečný autonomní provoz ve skutečnosti funguje.

Doufáme, že výsledky tohoto výzkumu budou využity co nejdříve. Při práci s vývojem a neustálými aktualizacemi složitých funkcí důležitých z hlediska bezpečnosti a pracovních metod v automobilovém průmyslu se ve výsledku sledují velmi přísné požadavky,“ říká Fredrik Warg, projektový manažer a vedoucí výzkumný pracovník RISE.

Strojové učení klíčem k bezpečnosti

Švédský Semcon se podílí na všech šesti dílčích projektech, zatímco u jednoho je garantem. Subprojekt je zaměřený na stanovení požadavků, které je třeba klást na součásti vozidla a souvisí se strojovým učením. Použití algoritmů strojového učení v aplikacích autonomního řízení představuje z hlediska bezpečnosti mnoho výzev.

Vědci se v projektu budou zabývat převážně těmito otázkami: Jak definujeme kritické bezpečností prvky ve vztahu ke strojovému učení a jak bychom měli tyto požadavky splnit? Můžeme trénovat senzorické systémy, aby detekovaly cesty bez překážek, místo aby detekovaly překážky na silnici?

Autonomní systémy budou vyžadovat neustálé aktualizace, takže je důležité vzít v úvahu také lidský aspekt: Jak budou lidé reagovat na to, že auta najednou budou schopna řídit sama sebe v prostředích, kde to nebylo možné den předtím?

Když na to přijde, náš výzkum spočívá v řešení řady bezpečnostních výzev, které jsou pro obor naprosto zásadní, pokud máme vůbec někdy vidět na našich silnicích autonomní vozidla,“ komentuje Stig Ursing, hlavní odborník na bezpečnost ve společnosti Semcon.

Důraz v tomto projektu je kladen na silniční vozidla, jako jsou automobily a nákladní vozy. Jeden z podprojektů ale řeší i jiné typy autonomních vozidel, která jsou používána v oblastech s omezeným pohybem, jako jsou doly, přístavy a letiště.

Další články