;

AI index pro rok 2021: umělé inteligenci se i navzdory pandemii daří

Zdroj: Pixabay
Články 08. 03. 2021

AI index pro rok 2021: umělé inteligenci se i navzdory pandemii daří

Úspěchy jak na poli vývoje, tak při uplatňování v praxi. Tak by se dal z hlediska umělé inteligence zhodnotit uplynulý rok 2020.

AI index je název výroční studie sestavované interdisciplinárním týmem ze Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) spolu s partnerskými organizacemi jak z průmyslu, akademické půdy nebo vládních institucí.

Jedná se podle webu TechXplore o nejkomplexnější odbornou zprávu zaměřenou na umělou inteligenci (AI). Zakládá se na analýze a vyhodnocování schémat vlivu umělé inteligence na různé fenomény, od národních ekonomik přes změny na pracovním trhu až po diverzitu lidí, kteří tuto technologii utvářejí.

Za loňský rok technologie AI vykázala výrazný pokrok, pokud jde o jazykové a generativní modely. Zatímco trh v USA zaznamenal při využívání umělé inteligence určité nasycení, jinde ve světě naopak pozorujeme rostoucí trend.

Umělá inteligence v průběhu loňského roku ovlivňovala jak společnost, tak ekonomiku, především díky prudkému pokroku samotné technologie,“ komentuje výsledky výzkumu Jack Clark, jeden ze spoluautorů AI indexu.

Jeho význam pak vidí jednoznačně: „Prostřednictvím AI indexu dokážeme měřit a vyhodnocovat aktuální změny, čímž umožňujeme vedoucím osobnostem a klíčovým hráčům činit smysluplné kroky směrem k rozvoji umělé inteligence zodpovědným a eticky přiměřeným způsobem, který zohledňuje lidskou stránku.“

Prudký rozvoj technologie

Mezi konkrétními zjištěními zveřejněnými v AI indexu najdeme kupříkladu tyto:

  • i přes omezení daná pandemií nemoci covid-19 znatelně vzrostl objem soukromých investicí do umělé inteligence
  • Čína předběhla USA, pokud jde o prezentaci výzkumu v oblasti AI – práce čínských vědců byly citovány ve více recenzovaných odborných časopisech než ty od jejich amerických kolegů
  • videa generovaná AI, známá též jako deepfake, se stávají běžnou součástí našeho pohybu v mediální sféře, to s sebou nese ale řadu morálních a dalších dilemat
  • právě etickým hlediskům uplatňování umělé inteligence se dostává stále větší pozornosti v odborných pracích
  • poté, co Kanada roku 2017 jako první zveřejnila svou národní AI strategii, se k ní do roku 2020 připojilo už dalších více než 30 zemí
  • absolventi Ph.D. programu studia AI ve větší míře nacházejí uplatnění v soukromé sféře než na akademické půdě, to se dá obecně vztáhnout na všechny akademiky

Data z roku 2020 vyjevují, že AI začíná mít na náš svět významný vliv, samotná technologie se přitom dál prudce rozvíjí,“ shrnuje zjištění studie Clark. „Zpracovávání této zprávy také jen potvrdilo, že je potřeba, aby vlády více investovaly do sběru dat týkajících se AI a výzkumníci vyvinuli nové, složitější testy pro odzkoušení AI systémů.“

Autor: Petr Pláteník

Další články