Biometan láká investory. Vzniká projekt za 120 milionů korun

Zdroj: Energy financial group
Byznys Ekologie 30. 11. 2022

Biometan láká investory. Vzniká projekt za 120 milionů korun

Investiční skupina Energy financial group (EFG) bude za účelem navýšení produkce biometanu v příštích dvou letech instalovat tři nové jednotky výroby tohoto zeleného plynu. Díky investicím do upgradingu pro několik zdrojů, které mají překročit 120 milionů korun, se do konce roku 2024 chystá provozovat celkem čtyři produkční místa. Jejich celková kapacita včetně stávající rapotínské stanice má přesáhnout 90 GWh/rok. 

V Evropské unii se v rámci plánu REPowerEU počítá s navýšením produkce biometanu do roku 2030 na 35 miliard metrů krychlových jakožto udržitelné a lokálně vyráběné alternativy ke zhruba 20 % zemního plynu dováženého z Ruska. Biometan by se tak v blízké budoucnosti měl stát jednou z velmi důležitých součástí evropské produkce. V Česku jej nicméně doposud vyrábějí a zároveň dodávají přímo do sítě pouze dvě stanice, včetně naší odpadářské bioplynky v Rapotíně.

„Je nezpochybnitelné, že pro naplnění ambiciózních evropských cílů je nutné rozběhnout další bioplynové stanice pro výrobu biometanu. Jednou z našich priorit je tak investovat v této oblasti do pořízení a instalace technologií, které budou zajišťovat stabilitu elektrické sítě, dodávek plynu a tepla, čímž povedou k výraznější energetické soběstačnosti. Již v příštím roce chystáme další rozvoj portfolia EFG, a to jak výrazným rozšiřováním kapacit našich současných projektů, tak prostřednictvím nových akvizic doma i v zahraničí,“ řekl místopředseda správní rady a výkonný ředitel EFG Tomáš Voltr.

S cílem rozšířit proces výroby biometanu se skupina EFG rozhodla investovat do pořízení tří nových jednotek na úpravu bioplynu na biometan. Ty mají spolu s EFG Rapotín BPS dodávat do sítě lokální biometan o celkové roční kapacitě přesahující 90 GWh. Modernizací a rozšířením projde v první řadě stávající bioplynová stanice EFG Vyškov BPS.

Projekt instalace dalších dvou jednotek na nové zdroje bude probíhat v průběhu let 2023–2024. I nadále se skupina EFG bude zaměřovat na výrobu biometanu především z biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstovaných plodin. Nově instalované výrobny mají přitom disponovat ještě větší kapacitou, než má v současné době ta v Rapotíně. Celkové investice do nákupu těchto jednotek, které již byly zahájeny, mají včetně stavebních prací v rámci jejich instalace přesáhnout 120 milionů korun.

Skupina EFG by tak do roku 2024 měla mít v provozu celkem čtyři jednotky pro výrobu biometanu. Kromě toho plánuje i další podobné projekty, čímž reflektuje stále se zvyšující poptávku po plynu vyráběném z lokálních obnovitelných zdrojů. Bioplynové stanice, které projdou konverzí na výrobu biometanu, mohou zároveň pracovat s akumulací energie nebo stabilizací energetické soustavy tak, abychom všichni mohli více využívat energii ze slunce, větru, vody a dalších obnovitelných zdrojů. Jsou tak vhodným doplňkem k energetickému mixu, který má ambici stát se méně závislým nejen na importu, ale také na uhelných zálohách.  

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články