Brusel: Emise z náklaďáků se musí do roku 2040 snížit o 90 %

Zdroj: Pixabay
Ekologie Ekonomika 06. 02. 2024

Brusel: Emise z náklaďáků se musí do roku 2040 snížit o 90 %

Nákladní vozy a autobusy by měly dosáhnout výrazného snížení oproti hodnotám z roku 2019. K prozatímní dohodě dospěla Evropská rada spolu s Evropským parlamentem v rámci opatření usilujících o klimatickou neutralitu v roce 2050. Informaci přinesla agentura Reuters.

Opatření by se měla týkat nových nákladních vozidel nad 7,5 tuny, autobusů a dalších nákladních vozidel pro zvláštní účely, jako jsou míchačky betonu, sklápěče a popelářská vozidla (od roku 2035). Jejich výrobci by se také měli držet průběžného plánu, podle kterého musí u nových vozidel dojít ke 45% snížení emisí CO2 do roku 2030 a 65% snížení CO2 do roku 2035. Dohoda rovněž zmiňuje záměr dosažení nulových emisí pro městské autobusy do roku 2035.

„Cílem je nadále snižovat emise oxidu uhličitého v silniční dopravě a zavádět nové cíle pro roky 2030, 2035 a 2040. Nová pravidla přispějí k naplnění klimatických ambicí EU do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050,“ uvedla Evropská rada ve svém prohlášení.

Těžká nákladní vozidla jsou totiž zodpovědná za přibližně 6 % emisí CO2 ze silniční dopravy v Evropské unii. A ta je v porovnání s dalšími velmocemi světa na třetím místě v produkci skleníkových plynů, hned za Čínou a USA (data Společného výzkumného centra JRC z roku 2019).

Nahradí spalovací motory elektřina?

Ve hře je tak zvýšení účinnosti spalovacích motorů nebo přechod na jiná paliva a pohony. Podle studie poradenské firmy PwC budou kamiony s elektrickým a vodíkovým pohonem tvořit v roce 2035 až 80 % nákladní dopravy na nejrozvinutějších trzích. Samotná otázka elektromobility však mnohým nedá spát, a to zejména proto, že výroba a likvidace elektromobilů zatěžuje životní prostředí více než běžná auta a úroveň emisí z jejich provozu závisí na způsobu výroby elektřiny. Otázkou tak je, zda se těmito regulacemi vůbec dostáváme k oné zelené budoucnosti. 

Už nyní však energetický mix EU ukazuje, že jsou elektromobily čistší variantou běžných automobilů se spalovacími motory. Podle směrnice Evropské rady z října 2023, která stanovuje podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU na 42,5 %, a to do roku 2030, by tak elektromobily měly být k životnímu prostředí ještě šetrnější. 

Nejvíce reakcí však vyvolávají samotné baterie elektromobilů, které znečišťují životní prostředí nejcitelněji. Evropský parlament však přijal pravidla, která pomohou řešit environmentální, etické a sociální otázky spojené s celým životním cyklem baterie. Podle Evropského parlamentu tak budou nově vyrobené baterie udržitelnější, výkonnější a odolnější. Po skončení své životnosti navíc mohou být znovu použity, repasovány či recyklovány. 

Autor: Lenka Hrušková

Další články