;

Německo chce zprovoznit síť pro rozvod vodíku dlouhou 5900 kilometrů

07. 02. 2020

Německo chce zprovoznit síť pro rozvod vodíku dlouhou 5900 kilometrů

Loni v létě prohlásil spolkový ministr financí Peter Altmaier, že Německo se chce stát globálním lídrem na poli vodíkových technologií. Tento týden podle informací webu EURACTIV přišel s prvním návrhem národní vodíkové strategie, která má vést ke stanovenému cíli.

Přes 3 miliardy na plnicí stanice

Koncept plánu obsahuje například požadavek, aby k roku 2030 nejméně 20 % užívaného vodíku bylo vyprodukováno za pomoci energie z obnovitelných zdrojů. Jelikož německé hospodářství ale nebude schopné takové požadavky pokrývat, počítá se s importem elektřiny potřebné k elektrolýze ze zemí využívajících ve větší míře k výrobě větrnou (státy při Severním moři) nebo sluneční energii (například Maroko).

Altmaierova strategie zahrnuje také rozsáhlou podporu vodíku v různých oblastech uplatnění, například i v dopravě, kde se ještě zpřísní požadavek na povinný podíl vozidel jezdících na pohon z obnovitelných zdrojů. V celé EU by se pak v roce 2030 místo původně plánovaných 14 % na silnicích mělo pohybovat až 20 % dopravních prostředků využívajících mj. i vodík jako palivo.

V plánu podpory vodíku se počítá i s nezbytnými dotacemi do infrastruktury plnicích stanic, a to až v rozsahu 3,4 miliardy eur. Nezanedbatelná částka 650 milionů eur pak půjde na testování různých způsobů produkce a využití vodíku v průmyslových podmínkách.

Z 90 % využijí existující síť

A zajímavých rozměrů nabývají snahy o vytvoření potrubní sítě pro přepravu čistého vodíku „Co nejusilovněji pracujeme na tom, abychom, pokud jde o technickou stránku i samotnou rozvodnou síť, našli řešení, které umožní její úspěšné zprovoznění,“ vyjádřil se Ralph Bahke, předseda asociace sdružující operátory rozvodných sítí zemního plynu.

Právě toto úterý asociace představila svůj plán na ustavení vodíkové rozvodné sítě o délce až 5900 kilometrů, kterou by ale z 90 % tvořilo potrubí a zásobní tanky užívané již dnes k distribuci zemního plynu.

Souběžně s tím Evropská komise pracuje na „plynovém balíčku“, v němž by vodík měl hrát jednu z klíčových rolí. Balíček by měl být veřejnosti představen roku 2021, na sklonku německého předsednictví EU.

Německo chce svého
půlroku v čele evropského společenství využít také k
prosazování konceptu tzv. sektorového dělení mezi plynovou a
elektrickou síť nebo k ustavení vnitřního evropského trhu pro
vodík.

Autor: Petr Pláteník

Další články