Pražská burza vydává příručku pro ESG reporting

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
Byznys Ekologie 08. 03. 2023

Pražská burza vydává příručku pro ESG reporting

Burza cenných papírů Praha vydává první příručku pro environmentální, sociální a správní reporting (ESG) pro české společnosti. Pokyny mají emitentům pomoci objasnit, jak přistupovat k nefinančnímu výkaznictví s ohledem na očekávání investorů v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení.

Reporting o udržitelnosti se stal důležitým prvkem rozvoje moderních kapitálových trhů. Tlak ze strany regulačních orgánů a investorů na směřování globálních finančních toků k udržitelným investicím stále roste. Zveřejnění nefinančních informací se stalo základním nástrojem pro měření toho, jak společnosti řídí klimatická rizika a rizika udržitelnosti. Situaci však komplikuje stále nedostatečná harmonizace pravidel reportingu.

Burza cenných papírů Praha reaguje na neexistenci jednotného standardu. Rozhodla se proto firmám usnadnit život. „Pro naše kótované společnosti budeme společně s našimi partnery připravovat semináře, které jim pomohou zavést pravidla nefinančního výkaznictví co nejjednodušeji a nejhladčeji,“ říká Petr Koblic, generální ředitel burzy.

Pokyny, na jejichž přípravě se podílely společnosti Frank Bold a Deloitte Česká republika, se snaží zohlednit mezinárodní a regionální regulační požadavky a osvědčené postupy a jako první v regionu EBRD berou v potaz nejnovější regulační požadavky Evropské unie v oblasti udržitelného financování. 

„Vzhledem k tomu, že investoři stále více hledají dlouhodobou hodnotu a soulad s cíli v oblasti udržitelnosti a klimatu, jsme přesvědčeni, že příručka zvýší povědomí emitentů o postupech vykazování udržitelnosti a bude hrát klíčovou roli při podpoře přechodu na klimaticky neutrální a zelenou ekonomiku,“ prohlašuje Victoria Zinchuk, regionální ředitelka EBRD pro střední Evropu.

PSE vítá příležitost usnadnit českým společnostem pochopení, zohlednění a vykazování záležitostí ESG v souladu s platnými regulačními požadavky a osvědčenými postupy. Příručka poskytuje užitečný nástroj k podpoře odpovědných a udržitelných investic na celém kapitálovém trhu v České republice.

Autor: Alena Burešová

Další články