Přes 30 bilionů korun bude mít obrat odvětví fintech

Zdroj: Jonas Leupe/ Unsplash
Ekonomika 04. 07. 2023

Přes 30 bilionů korun bude mít obrat odvětví fintech

Zatímco v roce 2021 dosahoval sektor finančních technologií (fintech) obratu 245 miliard dolarů, do roku 2030 vzroste podle studie Boston Consulting Group (BCG) a QED Investors na 1,5 bilionu dolarů, tedy více než 30 bilionů korun.

Zatímco dnes se fintech podílí na světových příjmech z finančních služeb pouze ze 2 %, v roce 2030 to bude již 7 %. Z růstu odvětví přitom bude podle BCG moci těžit také Česká republika, která má už dnes poměrně vyvinutý fintechový trh a kde se nachází řada nadějných startupů.

„Česko je v tomto segmentu už dnes středoevropským lídrem, což dokládá i počet nových fintechových start-upů v posledních několika letech. Obecně můžeme říci, že počet vznikajících fintechů ve světě i v regionu střední a východní Evropy se od roku 2020 výrazně snížil a někde tento segment úplně zamrzl. Například z důvodu vysokých nákladů na financování nebo vyšší averzi k riziku některých investorů. Česko ale patří mezi ty země, které se v tomto ohledu velmi rychle vrátily na růstovou trajektorii,” říká Helena Toušková, expertka na finanční technologie ze společnosti Boston Consulting Group (BCG).

Důvodem je podle ní velký počet fondů zabývajících se financováním nadějných startupů či vstřícnější přístup českých bank. Rok 2021 tak byl z pohledu objemu financování českých start-upů rekordní, z čehož těžil právě i segment fintechu.

Fintech bude tvořit čtvrtinu hodnoty bankovního sektoru

Zatímco v rámci celého sektoru finančních služeb se dnes fintech podílí na celosvětových příjmech pouze 2 %, u bankovního sektoru je tento podíl se 4 % o něco vyšší. Do roku 2030 však podle studie i tak vzroste na trojnásobek a dosáhne 13 %. Fintech bude zároveň tvořit celou čtvrtinu hodnoty bankovního sektoru, přičemž dnes je to necelá desetina.

Důvodem je nejen růst příjmů, které bude fintech generovat, ale také rostoucí tržní ocenění tohoto segmentu. To se u veřejně obchodovatelných společností na konci roku 2022 sice propadlo na čtyřnásobek jejich ročních příjmů, v dalších letech se ale podle BCG opět zvýší.

Největším fintechovým segmentem zůstanou platby, následovat budou půjčky a pojištění

Největším segmentem v rámci finančních technologií zůstanou i v roce 2030 platby, jejich podíl na celkových příjmech se však sníží. Zatímco v roce 2021 tvořily se 100 miliardami dolarů 40 % veškerých příjmů v oblasti finančních technologií, v roce 2030 dosáhnou tržby v tomto segmentu 520 miliard dolarů a na celkovém obratu se tak budou podílet pouze z jedné třetiny. Dalších 400 miliard dolarů budou generovat úvěry a 200 miliard připadne na pojištění.

Fintech bude těžit především z rozvoje služeb pro firemní sektor

Hnacím motorem inovací a hodnoty sektoru finančních služeb budou v dalších letech především řešení pro firemní zákazníky. Tržby v klasickém B2B segmentu, tedy v oblasti, kdy je koncovým zákazníkem jiná společnost, do roku 2030 vzrostou jedenáctkrát (na 285 miliard dolarů). Segment B2B2X, ve kterém fintechové firmy pomáhají ostatním společnostem zlepšovat jejich služby pro firemní zákazníky (B2B2B) nebo spotřebitele (B2B2C), vzroste 7,5násobně na 440 miliard dolarů. 

Tyto trendy jsou viditelné už i v Česku. Například technologické firmy se zaměřením na pojištění (insurtech) u nás tvoří 14 % nově založených fintechových firem v posledních pěti letech. Mezi lety 2012 a 2017 přitom šlo jen o 4 %. Jednou z nejnovějších společností v tomto segmentu  je například firma Tuito, která nabízí pojisťovací řešení  pro středně velké i menší e-shopy, které následně pojištění nabízí svým zákazníkům.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články