Průzkum: Ne všichni dvacátníci rozumí digitálnímu světu a mají strach z neúspěchu v zaměstnání

Zdroj: Pixabay
Life Technologie 04. 10. 2022

Průzkum: Ne všichni dvacátníci rozumí digitálnímu světu a mají strach z neúspěchu v zaměstnání

Navzdory tomu, co si ostatní generace o generaci Z myslí, se pouze 32 procent této digitálně orientované generace cítí být velmi dobře vybaveno zdroji pro osvojení digitálních dovedností potřebných k tomu, aby se jim dařilo v současném nebo budoucím zaměstnání, vyplývá z výzkumu společnosti Salesforce.

Ten ukazuje nečekanou mezeru v dovednostech pracovníků generace Z. Pohled na generační údaje z globálního indexu digitálních dovedností pro rok 2022 ukazuje, že se lidé z generace Z necítí být vybaveni digitálními dovednostmi potřebnými k tomu, aby uspěli v zaměstnání.

Z výzkumu vyplývá, že pro využití talentů z generace Z musí firmy upřednostnit školení a přehodnotit tradiční požadavky na vzdělání v životopisech.

Je to šokující, ale pravdivé: Generace Z je první generací, která si nepamatuje svět bez internetu. Možná proto jsou často považováni za experty, pokud jde o digitální svět.

Společnost Salesforce se v rámci svého výzkumu pro rok 2022 dotazovala 23 000 pracovníků v 19 zemích na jejich připravenost, přístup ke vzdělávacím zdrojům, úroveň dovedností a účast na školeních. Tato nejnovější zjištění zdůrazňují údaje od pracovníků narozených v letech 1997 až 2002 a ukazují, že v kontrastu s překvapivě nízkou digitální připraveností generace Z aktivně vyhledává možnosti vzdělávání a školení, aby si tyto technické obory osvojila.

Protože se předpokládá, že generace Z bude do roku 2025 tvořit 27 procent celosvětové pracovní síly, je nutné, aby vedoucí představitelé podniků přehodnotili své procesy náboru a školení.

Generace Z se snaží orientovat ve své kariéře na digitální svět

Proč se generace známá jako „Digital Natives“ cítí tak pozadu? Začněme tím, že pandemie změnila způsob, jak vypadá osobní pracovní prostředí, školení a mentoring. Vzhledem k tomu, že globální pracovní síla nyní pracuje v hybridním nebo vzdáleném prostředí, měla generace Z pravděpodobně omezené příležitosti učit se od kolegů, kteří jim mohou poskytnout kariérní poradenství a naučit je dovednostem na pracovišti, které potřebují, aby se jim dařilo.

Méně než čtvrtina příslušníků generace Z se považuje za odborníky v oblasti kódování (20 %) a dovedností zaměřených na udržitelnost (16 %). Jsou také jedinou generací v indexu Salesforce, která považuje umělou inteligenci za pět nejdůležitějších dovedností, které by si měla osvojit v příštích pěti letech (73 %), a uvědomuje si její důležitost pro budoucí zaměstnání. Pouze 17 % příslušníků generace Z se však považuje za „pokročilé“ v digitálních dovednostech souvisejících s AI.

Generace Z dláždí nové cesty pro vstup na digitální trh práce

V minulosti bylo obtížné získat práci ve firmě bez čtyřletého vysokoškolského vzdělání. Pandemie však ovlivnila zájem generace Z o jeho získání – mnozí příslušníci této generace nyní zvažují, zda se jim časová a finanční investice vyplatí.

Pro podniky, které se zavázaly vyžadovat čtyřleté vzdělání, to vytváří menší počet talentů, které mohou zaměstnávat.

Dobrá zpráva? Talentů je dost, pokud firmy změní své myšlení a nebudou přijímat pouze uchazeče se čtyřletým vzděláním, ale budou klást větší důraz na nábor založený na dovednostech nebo budou brát v úvahu osoby, které hledaly alternativní vzdělávací cesty. Výzkum Salesforce Index ukazuje, že více než třetina nastupujících pracovníků z generace Z, ať už s vysokoškolským vzděláním, nebo bez něj, se „velmi aktivně“ účastní vzdělávání a školení, aby získala důležité digitální dovednosti – jde o potenciálně nevyužité talenty, kteří jsou ochotni razit nové kariérní cesty nedotčené jinými generacemi.

Generace Z ukazuje globálním pracovním silám, jaký potenciál mají zaměstnanci, když si chtějí vydláždit vlastní cestu pomocí dovedností, které se naučili sami, certifikací a netradičních životních zkušeností. Využitím této po znalostech toužící generace a jejím vyzbrojením správnými zdroji podniky nejen objeví nové talenty, kteří se chtějí naučit žádané dovednosti potřebné k úspěchu ve světě digitální jedničky, ale také vytvoří odolnou pracovní sílu, která bude připravena na budoucí vývoj.

Autor: redakce

FocusOn je zpravodajský web zaměřený na nové trendy v ekonomice s důrazem na využívání moderních technologií.

Další články