Rumunská společnost využívá kobota k frézování a ultrazvukovému svařování

Zdroj: Universal Robots
Články 15. 03. 2021

Rumunská společnost využívá kobota k frézování a ultrazvukovému svařování

Firma Alseca, která produkuje pro automotive průmysl metodou vstřikování formy, zařízení a plastové komponenty, zavedla do své výroby kolaborativního robota Universal Robots UR5. Díky rychlé implementaci a přidané hodnotě v podobě udržení stejně vysoké kvality komponent počítají s jednoletou návratností.

V oficiálním vyjádření společnost prezentovala akutní potřebu zvýšit kvalitu ultrazvukového svařování a frézování, což je činnost, kterou nelze provádět dostatečně dobře ručně. Kvalita svařování, o které se dosud starali zaměstnanci, se značně lišila v závislost na schopnostech daného pracovníka nebo počtu provedených svarů. Jedná se o monotónní činnost, a tak produkované části pravidelně neodpovídaly potřebné kvalitě.

S čím robokolega pomohl?

Robota UR5 společnost využívá pro dvě aplikace, a to pro ultrazvukové svařování podběhů kol a frézování otvorů v plastových dílech. V první aplikaci jsou podběhy kol vstřikovány kvůli své značné velikosti a následně jsou spojovány ultrazvukovým svařováním v pěti nebo sedmi bodech. Svařování obou polovin dílů probíhá na pevné montážní stanici, v jejímž středu je připevněn robot UR5. K robotickému rameni je připojena ultrazvuková svařovací sonda, která je přesně naprogramována pro svařování v bodech stanovených podle daného projektu.

U druhé aplikace je k robotickému rameni připojena fréza, která s přesností na desetiny milimetru frézuje oválné nebo kulaté otvory v plastových komponentech.

Zaměstnanci se podaří za osmihodinovou směnu ručně svařit maximálně 140 dílů. S kolaborativním robotem je ale možné svařit 290300 dílů za jednu běžnou směnu,“ vyzdvihuje přednosti nového řešení Mugurel Mihai, generální ředitel společnosti Alseca.

Kolaborativnímu robotovi se tak podařilo výrazně zlepšit kvalitu svarů a zdvojnásobit produktivitu.

Rychlá implementace

Integrace robota UR5 do výroby proběhla podle generálního ředitele za krátký čas a bez komplikací. Příchod nového „kolegy“ otevřel některým zaměstnancům příležitost rozvíjet své dovednosti a učit se novým věcem.

Proces integrace robota proběhl rychle. Začalo to školením dvou zaměstnanců, kteří před samotným nákupem robota absolvovali kurzy po dobu tří dnů, aby zjistili, jak kolaborativní roboty fungují a jak se programují. Po zakoupení nám trvalo přibližně dva týdny robota zapojit do našeho výrobního procesu, popisuje Mihai.

Svařování? Přesnější. Doba? Kratší.

Automatizace pomocí kolaborativního robota UR5 přinesla společnosti Alseca důležitou konkurenční výhodu, což potvrdila krátká doba výrobního cyklu, a navíc i zvýšená kapacita výroby. Povedlo se také dosáhnout navýšení kvality svařování, a to zejména díky variabilní poloze svařovací hlavy směrem k obráběným dílům. Flexibilita robota se ukázala jako mimořádně užitečná a výhodná vlivem možnosti integrace hned do dvou aplikací ve výrobě. Přepnout mezi těmito dvěma aplikacemi zvládne operátor do čtvrt hodiny.

Další články