V Kanadě postaví gigantický vodíkový komplex za miliardy dolarů

Zdroj: Air Products
Ekologie 05. 07. 2021

V Kanadě postaví gigantický vodíkový komplex za miliardy dolarů

Kanadská vláda a společnost Air Products podepsaly memorandum na vybudování nového vodíkového energetického komplexu v Edmontonu v provincii Alberta za 1,3 miliardy dolarů (bezmála 28 miliard korun).

Součástí projektu je výroba 1 500 tun modrého vodíku denně, jeho zkapalňování a následné využití v energetice, průmyslu a dopravě. Po spuštění zařízení do provozu v roce 2024 se Alberta stane předním dodavatelem kapalného vodíku pro západní Kanadu a pacifický severozápad.

Vodíkovou ekonomiku kanadská vláda podporuje v rámci Vodíkové strategie pro dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Projekt byl umístěn do provincie Alberta, protože ta je lídrem ve snižování emisí a v budování udržitelného průmyslu a energetiky. Navíc tam budou využity zkušenosti regionu Edmonton s výrobou kapalného vodíku.

Práci najdou tisíce lidí

Projekt, který vytvoří 2 500 pracovních míst, je významným rozšířením stávajícího energetického komplexu Air Products, kde je již vybudována síť 55 kilometrů vodíkového potrubí. Kromě výrobny vodíku bude součástí komplexu také zařízení na zkapalňování vodíku o kapacitě 30 tun denně, elektrárna poháněná vodíkem a separátor vzduchu na výrobu čistého kapalného kyslíku a dusíku.

Výroba vodíku v Edmontonu. Zdroj: Air Products

Vodík vyráběný reformingem zemního plynu se označuje jako šedý, protože při jeho výrobě vzniká značné množství oxidu uhličitého (CO2). Pokud se ale COzachytí, vodík se označuje jako modrý. 

„Na výrobu modrého vodíku použijeme inovativní Auto-Thermal Reforming (ATR) technologie Haldor Topsoe. Při výrobě se více než 95 procent CO2 bude zachycovat a bezpečně ukládat pod zem. Zachytí se ho tak více než tři miliony tun ročně. Zbývajících pět procent emisí budeme kompenzovat vodíkovou elektrárnou, která bude dodávat elektřinu také do veřejné sítě,“ vysvětlila Rachel Smith, viceprezidentka společnosti Air Products Canada, jak celý komplex dosáhne nulových emisí skleníkových plynů.

Kanada to s vodíkem myslí vážně

Po spuštění bude projekt hrát klíčovou roli v rozvíjející se kanadské vodíkové ekonomice. Modrý vodík, jako palivo s nulovými emisemi, nahradí fosilní paliva v energetice, průmyslu a dopravě, což výrazně sníží emise skleníkových plynů v celém regionu západní Kanady. 

Kanada chce být do budoucna významným hráčem světového trhu s vodíkem. Kromě pokrytí domácí spotřeby v průmyslu a dopravě se s vodíkem počítá jako s lukrativním vývozním artiklem. Země k tomu má dostatečné přírodní i finanční zdroje, vyspělé technologie a potřebnou infrastrukturu.

Autor: Jiří Böhm

Další články