Kanada zvyšuje povědomí o vodíkových automobilech

05. 03. 2021

Kanada zvyšuje povědomí o vodíkových automobilech

Kanadská vládní agentura Natural Resources Canada ohlásila, že stát podpoří růst domácí vodíkové ekonomiky, bude poskytovat národní ekonomické a environmentální výhody, sníží emise v odvětvích, jako je doprava, a stanoví vodík jako klíčovou součást net-zero budoucnosti.

Seamus O’Regan Jr., kanadský ministr přírodních zdrojů,
oznámil financování určené Kanadské asociaci pro vodíkové a
palivové články (CHFCA), a to ve výši 46 000 dolarů (přibližně
milion korun). Peníze jsou určené na propagaci výhod vozidel na
palivové články, jakou je například krátká doba tankování.
Právě díky ní je vodíkový pohon skvělou volbou pro průmyslová
odvětví.

Tato iniciativa má rozšířit znalosti o technologii vodíkových palivových článků v komunálním sektoru a vybavit kanadskou jurisdikci know-how podněcující ke snižování emisí v celém dopravním sektoru. Cílem je urychlit přijetí vozidel s FCEV články vládními a soukromými flotilami, a to cestou zvyšování povědomí o výhodách jejich akvizice.

Odkud finance pochází

Federální
financování této iniciativy se uskutečňuje prostřednictvím
iniciativy Natural Zero Canada Emission Vehicle Awareness Initiative,
která podporuje vládní cíl stoprocentního prodeje osobních
vozidel s nulovými emisemi do roku 2040. CHFCA se na plánu podpory
podílí i finančně, kdy celkové financování zvýší na 121 000
dolarů (přibližně 2,6 milionu korun).

Oznámení
doplňuje stávající programy kanadské vlády umožňující větší
nasazení vozidel s nulovými emisemi, včetně třinácti miliard
investic na ustavení infrastruktury pro elektromobily a alternativní
paliva, což vyústilo v zřízení osmi čerpacích stanic na vodík.

Vláda poskytuje pobídky ve výši až 115 tisíc korun na zlepšení cenové dostupnosti pro kanadské spotřebitele při nákupu bezemisních vozů, včetně vodíkových vozidel s palivovými články. Plnou výši odpisu daní pak nabízí podnikům, které je kupují. Vládní závazek k rozsáhlému nasazení vozů byl znovu potvrzen v kanadském posíleném klimatickém plánu „Zdravé prostředí a zdravá ekonomika“ prostřednictvím dalších alokací pro plnicí vodíkové stanice a elektromobily.

Dohnat
nedostatky ve znalostech a porozumění výhodám zavádění vodíku
je důležitou součástí nedávno zveřejněné vodíkové
strategie pro Kanadu, která má v plánu rozšíření vodíkových
příležitostí v celé zemi a profilování se do pozice globálního
vodíkového lídra.

Další články