V Kanadě zkoumají potenciál jaderného vodíku

16. 06. 2021

V Kanadě zkoumají potenciál jaderného vodíku

Kanadský Institut pro nukleární inovace vydal novou studii, v ní rozebírá potenciální využití jaderné energie jako podpory rapidně rostoucí vodíkové ekonomiky.

Hlavní pilíře studie vyhodnocují proveditelnosti technické
stránky a její ekonomické výhody. Jak informuje web
FuelCellsWorks, projekt navazuje na původní výzkum v oblasti
potenciálu výroby a využití vodíku v provincii Ontario. Vodík
je pozoruhodným příslibem jako zdroj čisté energie s různými
možnostmi využití. A podle odhadů oborových specialistů se v
příštích dekádách stane stále důležitějším zdrojem
energie.

Zmiňovaná
studie zkoumá životaschopnost místního pilotního projektu, který
se snaží prokázat ekonomické výhody této technologie a
připravuje tak cestu k rychlému růstu vodíkového hospodářství.

Jaké by měl mít vodík výhody?

Mezi přínosy vodíku v moderní ekonomice patří bezpochyby nové exportní příležitosti, nová obchodní partnerství mezi místními dodavateli a vytvoření dobře placených pracovních míst. Ze studie budou mít prospěch také vládní orgány na všech úrovních, které realizují své vlastní vodíkové strategie.

Okres Bruce, kde pilotní projekt probíhá, má vcelku dobré předpoklady pro rozvoj vodíkového hospodářství díky svým stávajícím odborným znalostem v oblasti energetiky, geografickým výhodám a přírodním zdrojům. Jde tak o další krok na cestě k budování pověsti regionu jako jedničky čisté energie.

Vodík
je klíčovým prvkem při navrhování udržitelných řešení a
zkoumání jeho potenciálu pomůže podpořit širší přechod k
ekonomice s čistými emisemi, která bude fungovat pro budoucí
generace,“
vyjádřil se Doug Chambers, viceprezident
společnosti Arcadis.

Ve hře je i vodíkový think-tank

Jednou
ze zapojených stran je i Bruce Power Centre for Next Generation
Nuclear, think-tank vytvořený za účelem studia budoucnosti
vodíku, malých modulárních reaktorů (SMR) a energie z jaderné
syntézy a pochopení, jak lze tyto technologie využít k dosažení
net-zero ekonomiky.

Jako
přední výrobce nízkouhlíkového paliva pro dopravu v Kanadě
jsme rádi, že můžeme prozkoumat potenciál výroby čistého
vodíku ve společném podniku se společností Bruce Power, která
dodává čistou a levnou elektřinu do každé třetí domácnosti,
nemocnice a podniku v Ontariu,“
prohlásil Howard Field,
generální ředitel společnosti Greenfield Global.

Další články