Britská vláda dotuje přechod destilérek na nízkouhlíková paliva

12. 01. 2021

Britská vláda dotuje přechod destilérek na nízkouhlíková paliva

Britští výrobci whisky a koňaků si připili na zelenou průmyslovou revoluci. S cílem snížit emise uhlíku a podpořit nová pracovní místa alokovala místní vláda 10 milionů liber do dotací pro přechod výroben na nízkouhlíková paliva, převážně pak vodík.

Vládní financování umožní lihovarům snížit emise téměř o milion tun CO2 každý rok, číslo odpovídá zplodinám vyprodukovaným přibližně 200 000 automobily. Jedno z nejznámějších britských průmyslových odvětví odstartovalo první fázi transformace koncem minulého týdne. 17 lihovarů ve výsledku získá vládní financování v úhrnné výši 10 milionů liber na ekologizaci výrobních procesů.

Jedenáct
lihovarů ve Skotsku a dalších šest v Anglii obdrží v první
fázi financování 44 000 až 75 000 liber (přibližně 1,3 až 2,2
milionu Kč), které jim pomohou podpořit výzkum a vývoj v oblasti
dekarbonizace, včetně návrhu plánů zahrnujících využití
vodíkových a biopalivových kotlů a geotermální energie v jejich
výrobních procesech.

Každý
podnik může hrát roli v zelené průmyslové revoluci a toto
financování umožní britským lihovarům
posunout se dál
tím, že
pročistí svou výrobu a současně vytvoří
nová
pracovní místa,“ uvedl britský ministr
energetiky Kwasi Kwarteng.

V roce 2019 vyrostl britský palírenský průmysl o 20 %. Naskytla se tak příležitost, aby se toto odvětví stalo jádrem britského zeleného hospodářství a odolného zotavení z koronaviru.

Významná složka průmyslu

Skotský
průmysl výroby whisky zaměstnává až 40 000 pracovníků po celé
Velké Británii, přičemž necelých 20 % těchto pracovních míst
je situováno v odlehlých skotských oblastech.

Financování
podpoří inovace infrastruktury i v některých geograficky
odlehlých částech Spojeného království, vytvoří více
pracovních míst a poskytne palírnám know-how i příležitost
rozvíjet své technologie přepravy a skladování pohonných hmot.

Oznámení
vlády je v souladu s deklarovaným britským závazkem ekologické
budoucnosti. Spojené království plánuje do roku 2050 dosáhnout
100% bezemisní ekonomiky. Iniciativa doplnila ambiciózní zelené
cíle deklarované v desetibodovém plánu a vládní energetické
tzv. bílé knize.

Je fantastické vidět, kolik skotských lihovarů získalo subvence britské vlády. Skotsko je světově proslulé svou whisky a ginem a jde o jeden z našich největších úspěchů,“ okomentoval úspěch místního průmyslu skotský politik Iain Stewart.

Další články