Využití vodíku by podle nového výzkumu mohlo zvýšit emise skleníkových plynů

13. 05. 2021

Využití vodíku by podle nového výzkumu mohlo zvýšit emise skleníkových plynů

Podle nedávno zveřejněné studie může příliš brzké vytěžování vodíku způsobit jeho nedostatečnou produkci, a tak vrátit ekonomiku k využívání fosilních paliv. Jejich postupný úbytek se přitom stal prvotním impulsem pro hledání alternativních paliv.

Jak informuje server The Guardian, skupina vědců tvrdí, že elektrifikace automobilů a domácích kotlů je nejlepší volbou v boji proti klimatické krizi. Nové analýzy ovšem naopak dokládají, že používání paliv na bázi vodíku pro automobily a vytápění domácností podpoří závislost na fosilních palivech.

Paliva
vyrobená z vodíku lze použít jako přímou náhradu za ropu a
plyn a můžeme je pokládat za bezemisní v případě, že se k
výrobě těchto „e-paliv“ používá obnovitelná elektřina.
Výzkum však zjistil, že použití elektřiny přímo k pohonu
automobilů a domů by bylo mnohem efektivnější.

Analýza
odhaduje, že vodíková paliva budou v nadcházejícím desetiletí
velmi nákladná a vzácná. Proto by zařízení, jako jsou kotle na
„vodík“, mohla skončit závislá na fosilním plynu a nadále
produkovat emise uhlíku, které jsou negativním aspektem globálního
vytápění.

Vyšší daň na emise je jednou z možností

Několik odvětví, jako třeba letectví, lodní doprava, ocelářství či petrochemický průmysl, je však extrémně těžké elektrifikovat. Vědci uvedli, že k tomu bude zapotřebí palivo na bázi vodíku – a to do roku 2050, kdy svět musí dosáhnout nulových emisí neboli stavu net-zero. Splnění tohoto cíle si však vyžádá obrovské investice do technologií a rychle rostoucí daně na uhlík.

Jak se náklady snižují, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů rychle roste. Stále však tvoří malou část veškeré použité energie, kterou většinou doplňuje uhlí, ropa a plyn. Přímé používání elektřiny je efektivní, vyžaduje ovšem investice do vývoje efektivních typů automobilů a topných systémů. Nová studie však dospěla k závěru, že to nemůže fungovat v dostatečně velkém měřítku tak, aby se včas vyřešila otázka klimatu.

Paliva na bázi vodíku mohou být skvělým nosičem čisté energie, ale jejich náklady a související rizika jsou velká,“ uvedl Falko Ueckerdt z Postupimského institutu pro výzkum dopadů na klima. A pokračuje: „Budeme-li lpět na spalovacích technologiích a doufáme, že je budeme krmit vodíkovými palivy, a ta se ukážou jako příliš nákladná a vzácná, pak nakonec spálíme jen další ropu a plyn. Měli bychom proto upřednostnit ta vzácná paliva na bázi vodíku pro aplikace, pro které jsou nepostradatelná: dálkové letectví, suroviny v chemické výrobě a výroba oceli.“

Výzkum se opírá o relevantní čísla

Studie publikovaná v časopise Nature Climate Change uvádí, že výroba a spalování paliv na vodíkový plyn v domácích kotlích vyžadovala šestkrát až 14krát více elektřiny než tepelná čerpadla poskytující stejné teplo. Je to proto, že energie se plýtvá vytvářením vodíku i jeho spalováním. U automobilů vyžaduje pak používání e-paliv pětkrát více elektřiny, než je potřeba u vozidel na baterie.

Romain Sacchi z Institutu Paula Scherrera ve Švýcarsku, který je zároveň součástí výzkumného týmu, řekl: „Nyní máme ještě daleko do 100% obnovitelné elektřiny. Pokud by se vyráběly se současnou směsí elektřiny, vodíková paliva by zvyšovala – nikoli snižovala – emise skleníkových plynů ve srovnání s použitím samotných fosilních paliv.“

Další články