Kostarika zvažuje produkci zeleného vodíku

10. 02. 2021

Kostarika zvažuje produkci zeleného vodíku

Inovační laboratoř a energetická divize Meziamerické rozvojové banky navázala na žádost kostarického ministerstva životního prostředí a energetiky spolupráci s nadací CRUSA. Cílem je vypracování studie o národním a globálním trhu se zeleným vodíkem a prozkoumání případné účasti Kostariky na tomto podnikání.

Jak uvedla tamní vláda minulý týden, studie bude sledovat několik
okruhů témat. Především se zaměří na poznání současného
stavu zeleného vodíku na globální úrovni (aktéři, projekce
poptávky a nákladů). Ale také třeba na analýzu ekonomické
konkurenceschopnosti ve srovnání s jinými vývozními trhy nebo
odhad potenciální produkce a její budoucí poptávky na národním
trhu v různých segmentech, jako je doprava, průmysl, přísady do
konvenčních paliv, vstupy pro syntetická paliva a skladování
energie. Součástí se stane i odhad makroekonomických dopadů
rozvoje případného odvětví tohoto typu v zemi.

Studii
provede podle zpravodajského webu The Costa Rica News belgická
firma specializující se na energetiku a udržitelnou dopravu. V
souladu s pracovním harmonogramem budou závěry a výsledky
prezentovány během druhé poloviny letošního roku.

Zelený
vodík se vyrábí elektrolýzou (nebo rozkladem) vody pomocí
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jedná se tedy o proces, který
nevypouští oxid uhličitý (CO2) do ovzduší. Je považován za
jednu z alternativ, které pomáhají zvrátit růst emisí
skleníkových plynů (GHG), podporují hospodářský rozvoj a
vytvářejí nová pracovní místa napříč segmenty.

Zvýšená poptávka

Ministerstvo
potvrdilo, že očekávané globální zvýšení poptávky po
zeleném vodíku v nadcházejících desetiletích otevírá
Kostarice možnost stát se vývozcem energie. Umožní jí to
především čistá energetická matrice a dostatek vody. Ve
výsledku by tak mohlo dojít k dalšímu rozvoji infrastruktury a
národního trhu s vodíkem, který je nezbytný k tomu, aby významně
přispěl k vytvoření dekarbonizované ekonomiky.

Potenciál
v dopravě

Některé
významné automobilové značky již roky intenzivně investují do
vývoje motorů na vodíkový pohon. Mezi přední inovátory patří
Honda, DaimlerChrysler, Ford, General Motors / Opel, Hyundai, Kia,
Renault/Nissan nebo Toyota.

Ale
i státy už začínají vnímat zelený vodík jako životaschopnou
alternativu k elektrickým motorům: Japonsko nedávno uvedlo, že se
chce stát „vodíkovou ekonomikou“, a země jako Německo, USA,
Francie, Čína nebo Rusko provozují vlaky, které právě zelený
vodík pohání.

Další články