Robot z ČVUT dával pozor při hodinách hudebky, umí zahrát Beethovena

Zdroj: ČVUT
Články 27. 03. 2021

Robot z ČVUT dával pozor při hodinách hudebky, umí zahrát Beethovena

Nejnovější robot z lega, RHPv2 z Fakulty elektrotechnické ČVUT, hraje hymnu začínajících klavíristů, skladbu od Ludwiga van Beethovena Pro Elišku.

Autory projektu je duo studentů z programu Kybernetika a robotika Fakulty elektrotechnické (FEL), kteří mimo jiné stojí za vznikem Ludvíka, největšího humanoidního robota složeného z více než 30 tisíc dílků lega. Martin Šrámek se podílel na návrhu a konstrukci robota, zatímco Matěj Štětka řešil softwarovou stránku. Lego posloužilo jako stavební materiál i v případě RHPv2, který je sestaven z kostiček LEGO-Technic společně s komponenty série LEGO-Mindstorms.

Příprava a sestavování začaly přibližně před rokem a byly několikrát přerušeny kvůli probíhajícím lockdownům a dalším opatřením. Celková práce odpovídá přibližně jednomu měsíci práce našeho dvoučlenného týmu,“ uvádí ke vzniku nového robota Matěj Štětka.

Beethoven a Ludvík, Ludvík a Beethoven

Výběr skladby podle dua studentů nebyl náhodný. „Beethoven ji napsal jako jednoduchou skladbu pro dívku, kterou miloval a která nebyla zdatná pianistka. Robot ji tedy také zvládl. Roli sehrála ale také paralela s naším druhým robotem Ludvíkem – jmenovcem van Beethovena – a v neposlední řadě také to, že je to zamilovaná skladba našeho vedoucího Martina Hlinovského,“ vysvětluje Martin Šrámek.

Autoři RHPv2 přiznávají inspiraci robotem, kterého v roce 2018 sestavil student Martin Němec. Jeho následovníci využili jiný druh motorů – menších, s kratší reakční dobou, ale s menším točivým momentem. Robot by tedy měl zvládat dynamičtější skladby. Největším dosavadním omezením robota je, že nedokáže zahrát dva sousední tóny naráz. Každý z motorů ovládá dva sousedící tóny. Při otočení jedním směrem hraje první tón, při otočení opačným směrem druhý, ale zatím se motor nedokáže otočit oběma směry naráz. Naštěstí se tento problém v mnoha skladbách vůbec neprojeví.

Až do vyplnění koncertních hal

Jakmile to situace umožní a podaří se vyřešit technický problém s připojením robota k pianu, rádi bychom zorganizovali koncert v Zengerově posluchárně na koncertním křídle. Konstrukce pro uchycení robota, která to umožní, je již ve vývoji,“ dodává Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., z Katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT, který oběma studentům poskytuje supervizi.

Další články