Shell bude nucen snížit své emise uhlíku o 45 procent

04. 06. 2021

Shell bude nucen snížit své emise uhlíku o 45 procent

Přes tisíc žalobců tlačí nizozemského ropného magnáta Shell k tomu, aby snížil své emise CO2 do roku 2030 o 45 procent. Jedním z důvodů jsou i nároky kladené Pařížskou klimatickou dohodou.

Podle serveru Euronews Green je to poprvé v historii lidstva, co soud rozhodl, že soukromá společnost musí snížit emise na úroveň stanovenou globálními klimatickými cíli. Verdikt by mohl být stavebním kamenem pro podobné případy v jiných zemích. A ve výsledku přinutit i další ropné společnosti ke snížení produkce fosilních paliv.

Shodou okolností padlo rozhodnutí týden poté, co Mezinárodní energetická agentura oznámila firmám, že právě teď je třeba přestat s těžbou ropy a zemního plynu, jinak už nebude možné zabránit klimatické katastrofě.

Shell je největším znečišťovatelem v Nizozemsku. Společnost emituje devětkrát více CO2 než celý stát dohromady,“ uvedla v prohlášení organizace Milieudefensie voor Veranderaars, která žalobu podávala.

V hromadné žalobě figuruje dalších pět organizací, včetně Greenpeace, a 17 000 jednotlivců.

Po vzoru Pařížské dohody

Na základě dohody uzavřené Evropskou unií byly společnosti po celém světě nuceny prezentovat plány, jak dosáhnout nulových emisí do roku 2050. V souvislosti s tím Shell oznámil v září minulého roku záměr, že chce dospět k 20procentnímu snížení intenzity uhlíku do roku 2030 a 45procentního do roku 2035. Hromadná žaloba tak v praxi požaduje „jen“ zrychlení celého procesu.

A jaká bude alternativa?

Při
snižování emisí sahají energetické společnosti po řadě
alternativních zdrojů, v případě plynárníků se uchylují
například k biomase nebo tuhým alternativním palivům. Ropným
společnostem jsou zase k dispozici bioplyny či vodík. Podle
hlavního aktéra obžaloby investuje Shell pouze čtyři procenta
svých prostředků do obnovitelných zdrojů. To vypovídá mnohé o
váze, jakou této otázce nizozemská spolčenost přikládá.

Další články