Vodíkové hospodářství by mohlo Severnímu Porýní-Vestfálsku vytvořit 130 000 nových míst