;

Budeme jednou ovládat Facebook jen pomocí našich myšlenek?

03. 09. 2019

Budeme jednou ovládat Facebook jen pomocí našich myšlenek?

Na vývojářské konferenci F8 zástupci sociální sítě roku 2017 oznámili, že plánují vyvinout rozhraní propojující mozek přímo s počítačem, které vám umožní „psát“ jen s pomocí myšlenek. Odpadne tak pro někoho úmorné ťukání do klávesnice.

To, co se před dvěma roky jevilo jako nedosažitelný sen, přeci jen začíná nabírat konkrétnější obrysy v práci výzkumníků z Kalifornské univerzity v San Francisku. Z nedávno zveřejněné studie vyplývá, že jimi vyvíjený algoritmus je schopný v reálném čase detekovat mluvená slova čistě z mozkové aktivity, tj. bez jejich verbalizace ústy.

Jak určitě tušíte, je v tom ještě nějaké ALE. Přesnost, se kterou je rozhraní schopné dekódovat slova z mozkové aktivity, činila ve výzkumu 76 %. To samozřejmě k tomu, abyste zapisovali do počítače bez použití prstů nestačí. Na druhou stranu k zadávání jednoduchých povelů při ovládání zařízení by to dostačující být už mohlo.

Hudba budoucnosti

Výzkumu se účastnili 3 pacienti postižení epilepsií. K mozkům jim byl připojen elektrokortikograf zaznamenávající jejich aktivitu. Postupně dostávali jednoduché otázky, na které hlasitě odpovídali. Algoritmus zároveň s tím zaznamenával a dekódoval jejich mozkovou aktivitu v průběhu toho, kdy pacienti mluvili, a výstupy se poté porovnávaly s řečeným slovem.

Foto: Maurizio Pesce, Flickr, CC BY 2.0

Pokud se už radujete, že budoucnost klepe na dveře, asi vás trochu zklameme. „Neočekáváme, že v dohledné době tento systém vyřeší problém se zadáváním příkazů u rozšířené reality,“ přiznal upřímně zástupce Facebooku. „Nicméně jeho potenciál je výrazný a věříme, že stojí za to usilovat průběžně o vylepšení této výjimečné technologie. A i když naměřené hodnoty oxygenace nám možná nikdy nedovolí dekódovat nevyslovené věty, budeme schopni aspoň rozpoznat několik nevyslovených příkazů, jako „domů“, „vyber“ nebo „smaž“, což nám poskytne úplně nové formy interakce s dnešními VR systémy – a v budoucnu i s AR brýlemi.“

Autor: Petr Pláteník

Další články